• ДКЦ2 Скенер
 • ДКЦ2 Скенер
 • ДКЦ2 Скенер
 • Обновен фитнес
 • Обновен фитнес
 • Обновен фитнес
 • Обновен фитнес
 • Спирален компютърен томограф за цяло тяло. Договор с РЗОК и ЗОФ. Записване - на тел. 032/605-803
 • Скенерът работи със значително по-малко дозово натоварване
 • Скенерът е с най-широкото гентри, което е изключително важно за пациенти с клаустрофобия и малки деца
 • Обновен фитнес
 • Обновен фитнес
 • Обновен фитнес
 • Обновен фитнес

"ДКЦ II - Пловдив" ЕООД

е лечебно заведение за доболнична, специализирана медицинска помощ, aкредитирано с 5 звезди на Министерството на Здравеопазването. В него работят 36 лекари с висока квалификация. Осъществява своята дейност във взаимодействие и сътрудничество с Община Пловдив, с други лечебни заведения, с РЗОК гр. Пловдив, с РЦЗ гр. Пловдив, с органите на социално осигуряване, както и с други институции, организации и ведомства.

 building

Центърът осъществява:

 • диагностика, лечение и рехабилитация, наблюдение на болни и консултации по следните специалности: кардиология, ендокринология, педиатрия, хирургия, съдова хирургия, неврохирургия, урология, гастроентерология, ортопедия и травматология, акушеро-гинекология, офталмология, ото-рино-ларингология, ревматология, неврология, психиатрия, дермато-венерология, физиотерапия, рентгенология, мамологични изследвания, вътрешни болести, пулмология, клинична лаборатория, паразитологична лаборатория, микробиологична лаборатория и др.
 • промотивна и профилактична дейност, включително профилактични прегледи и имунизации
 • обучение на медицински персонал
 • извършва експертизи за временна нетрудоспособност
 • издава документи свързани с дейността му
 • извършва манипулации и взема материали за изследвания
 • насочва пациенти за болнична помощ

Центърът разполага със съвременна медицинска апаратура за диагностика, лечение и извършване на високоспециализирани медицински дейности и изследвания.

 

UA-18989915-1