ЛИЧНИ ЛЕКАРИ

Групова практика - АГППМП "Св. Пантелеймон"

 

Д-р Златка Казалиева
Специалист клинична и консултативна психология и психотерапия. Специалист по хомеопатия на Боарон - Франция.

Етаж ІІІ сл.тел. 0899 / 107 337

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
08:00-13:00
13:00-18:00
08:00-13:00
13:00-18:00
08:00-13:00

 

 


Д-р Елизабета Деаноска
Специалист педиатрия

Етаж III Каб.86 сл.тел. 0897/ 788 507

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
А: 08:00-13:00
А: 10:00-15:00
А: 08:00-13:00
А: 10:00-12:00
А: 15:00-18:00
А: 08:00-13:00

 

 

 


Д-р Цая Филипова Етаж ІII, кабинет 85, 88

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
13:00-18:00
08:00-13:00
13:00-18:00
08:00-13:00
Чет. мес. 13:00-18:00
Неч. мес. 08:00-13:00

 

 

 


Д-р Розалина Христова
Обща медицина, детски болести

Етаж ІV, кабинет 111 сл.тел. 0898 / 601 856

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
А: 10:00-15:00
Д: 15:00-18:00
А: 08:00-13:00
А: 10:00-12:00
Д: 12:00-15:00
А: 15:00-18:00
А: 08:00-13:00
А: 08:00-13:00

Д-р Елия Аврамова-Сребрева
Обща медицина, Вътрешни болести

Етаж III, Кабинет 94
Тел: 0899 / 979 830

 

Д-р Елия Аврамова - Сребрева е завършила медицина през 1983 г. в МА-София. Работи като участъков терапевт в ДКЦ II гр. Пловдив от 1990 г., специализира Вътрешни болести, получава диплом за призната специалност през 1991 г. От 2000 г. работи като ОПЛ в ДКЦ II - гр. Пловдив.
1. Д-р Аврамова приема заявки за записвания за домашни посещения на тел. 0899 979 830 за всички делнични дни от 10.00-12.00 часа, както и консултации по телефона.
2. Осигурявам/е постоянен денонощен достъп на регистрираните ЗЗОЛ до консултация по телефон, в амбулаторията или в дома на пациента по преценка на самия общопрактикуващ лекар, съгласно съществуващата нормативна уредба по следния начин:
Самостоятелно/съвместно с АГППМП “ЦИТОМЕДИКА” ООД за времето от 19.00-07.30 в делнични дни и 24 часа за празнични и почивни дни, съгласно договор № 185/08.02.2010 г.

 

работно време

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
А: 07:30-12:30
Дом: 14:00-16:00
П: -
ДЖ: 12:30-13:30
А: 13:00-18:00
Дом: 10:00-12:00
П: 18:00-19:00
ДЖ: -
А: 07:30-12:30
Дом: 14:00-16:00
П: -
ДЖ: 12:30-13:30
А: 13:00-18:00
Дом: 10:00-12:00
П: 18:00-19:00
ДЖ: -
Четни
А: 07:30-12:30
Дом:14:00-16:00
Нечетни
А: 13:00-18:00
Дом:10:00-12:00

 

А-Амбулатория; Дом-Домашни посещения; П-Профилактична дейност; ДЖ-Детска и женска консултация

Д-р Бъндев
Обща медицина, Хомеопатия

Етаж III, Кабинет 95
Тел. 0888 / 547 906

 

работно време

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
-
08:30-13:30
-
13:30-18:30
Чет.13:30-18:30
Неч.08:30-13:30

Д-р Велева
Обща медицина

Етаж IV, Кабинет 113
Тел. 0888 / 657 239

работно време

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
13:00-18:00
08:00-13:00
13:00-18:00
13:00-18:00
08:00-13:00

Д-р Власакиева-Бръшкова
Обща медицина, Хомеопатия

Етаж II, Кабинет 74
Тел. 0888 / 439 118

работно време

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
08:00-13:00
13:00-18:00
08:00-13:00
13:00-18:00
08:00-13:00
UA-18989915-1