РЕНТГЕНОВО ОТДЕЛЕНИЕ

Етаж II    Каб. 49, 63    Тел. 605 - 818

 

Специализирани медицински дейности

 1. Рентгенологични изследвания група 1
  • Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)
 2. Рентгенологични изследвания група 2
  • Рентгенография на челюстите в специални проекции
  • Рентгенография на лицеви кости
  • Рентгенография на околоносни синуси
  • Специални центражи на черепа
  • Рентгенография на стернум
  • Рентгенография на ребра
  • Рентгеноскопия на бял дроб
  • Рентгенография на крайници
  • Рентгенография на длан и пръсти
  • Рентгенография на стерноклавикуларна става
  • Рентгенография на сакроилиачна става
  • Рентгенография на тазобедрена става
  • Рентгенография на бедрена кост
  • Рентгенография на колянна става
  • Рентгенография на подбедрица
  • Рентгенография на глезенна става
  • Рентгенография на стъпало и пръсти
  • Рентгенография на клавикула
  • Рентгенография на акромиоклавикуларна става
  • Рентгенография на скапула
  • Рентгенография на раменна става
  • Рентгенография на хумерус
  • Рентгенография на лакетна става
  • Рентгенография на антебрахиум
  • Рентгенография на гривнена става
 3. Рентгенологични изследвания група 3
  • Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)
  • Рентгенография на череп
  • Рентгенография на гръбначни прешлени
  • Рентгенография на гръден кош и бял дроб
  • Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
  • Обзорна рентгенография на корем
  • Рентгенография на таз
 4. Рентгенологични изследвания група 4
  • Томография на гръден кош и бял дроб
  • Иригография
  • Рентгеново изследване на хранопровод, стомах
  • Рентгеново изследване на тънки черва
 5. Други образни изследвания
  • Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи

 

Високоспециализирани диагностични изследвания

 

 • Мамография на двете млечни жлези
 • Хистеросалпингография
 • Интравенозна холангиография
 • Венозна урография

 

Всички образни изследвания включват разчитане и писмена интерпретация.

 

UA-18989915-1