ДЕРМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

Етаж II    Каб. 67    Тел. 605 - 822

 

 

Специализирани медицински дейности

 • Локално обезболяване
 • Оклузивна превръзка на кожна рана
 • Обработка и промивка на кожна рана
 • Инцизия на кожа и подкожна тъкан
 • Остъргване или кюретиране на нокът, нокътно легло, нокътна гънка - без ексцизия
 • Ензимна некректомия при кожни рани, инфекции, изгаряния – без ексцизии
 • Изготвяне на натривка от кожа или друга покривна тъкан за микробиологично изследване
 • Бактериологична натривка на проба от кожа и друга покривна тъкан - нативен препарат - микробиологично изследване
 • Бактериологична натривка на проба от уретра и простата
 • Микроскопско изследване на проба от уретра и простата
 • Бактериологична натривка на проба от женския генитален тракт
 • Микроскопско изследване на проба от женския генитален тракт
 • Неоперативна обработка на рани, улкуси и други меки тъкани - при първична обработка
 • Кюретиране на кожни лезии ( molluscum contagiosum ) - химиотерапия
 • Електрокоагулация на кожни придатъци
 • Химическа деструкция на кожа
 • Скарификационни или епикутанни тестове
 • Отстраняване на хирургични шевове

Високоспециализирани медицински дейности

 • Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори
UA-18989915-1