ПУЛМОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

Етаж I    Каб. 28    Тел. 605 - 811

 

 

Специализирани медицински дейности

  • Вземане на материал за микробиологично изследване
  • Дезобструктивна терапия - само за спешни случаи с дозиращ аерозол
  • Кислородолечение - при спешни състояния
  • Временна трахеостомия за подпомагане на дишането
  • Определяне на витален белодробен капацитет и форсиран експираторен обем за 1 минута
  • Спирометрия - при наличие на спирометър
UA-18989915-1