“ДКЦ II – Пловдив” ЕООД е лечебно заведение за доболнична, специализирана медицинска помощ, aкредитирано с 5 звезди на Министерството на Здравеопазването. В него работят 36 лекари с висока квалификация. Осъществява своята дейност във взаимодействие и сътрудничество с Община Пловдив, с други лечебни заведения, с РЗОК гр. Пловдив, с РЦЗ гр. Пловдив, с органите на социално осигуряване, както и с други институции, организации и ведомства. “ДКЦ II – Пловдив” ЕООД
  • диагностика, лечение и рехабилитация, наблюдение на болни и консултации по следните специалности: кардиология, ендокринология, педиатрия, хирургия, съдова хирургия, неврохирургия, урология, гастроентерология, ортопедия и травматология, акушеро-гинекология, офталмология, ото-рино-ларингология, ревматология, неврология, психиатрия, дермато-венерология, физиотерапия, рентгенология, мамологични изследвания, вътрешни болести, пулмология, клинична лаборатория, паразитологична лаборатория, микробиологична лаборатория и др.
  • промотивна и профилактична дейност, включително профилактични прегледи и имунизации
  • обучение на медицински персонал
  • извършва експертизи за временна нетрудоспособност
  • издава документи свързани с дейността му
  • извършва манипулации и взема материали за изследвания
  • насочва пациенти за болнична помощ
Центърът разполага със съвременна медицинска апаратура за диагностика, лечение и извършване на високоспециализирани медицински дейности и изследвания.