В Микробиологична лаборатория на „ДКЦ  II Пловдив“  ЕООД   извършваме  „Бърз тест за диагностика на Грип  —  А, В“, с който в рамките на 30 минути се диагностицира наличието на грипен вирус. Така полученият сигурен резултат спомага за започване на адекватно лечение в началния стадий на заболяването.