Клинична лаборатория разполага с апарат за експресно изследване на С – реактивен протеин от капилярна кръв. Биологичният материал се взема от пръста и е особено подходящо за деца. Вземането на кръв става с автоматична ланцета, безболезнено и максимално щадящо. Този показател е с голямо клинично значение за отдиференциране на остра инфекция от бактериален или вирусен произход.