КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

ЗЕЛЕН КОРИДОР ЗА ПАЦИЕНТИ, СУСПЕКТНИ ЗА COVID – 19

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН

ОТ 13.00 ДО 14.00 ЧАСА

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

ЗЕЛЕН КОРИДОР ЗА ПАЦИЕНТИ, СУСПЕКТНИ ЗА COVID – 19

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН

ОТ 14.00 ДО 15.00 ЧАСА

Уважаеми пациенти, във връзка с мерки за своевременно информиране чрез интернет страниците на здравните лечебни заведения по възможно най-достъпния начин за потребителите, бихме искали да Ви запознаем с Информация относно новия коронавирус – 2019-nCov, публикувана на страницата на Министерство на Здравеопазването:

ДКЦ II Пловдив поддържа високо ниво на дезинфекция на общите части, медицинските кабинети, лабораториите и манипулационните, при стриктно спазване правилата за антисептика и асептика.