От 09.04.2020 г. в клинична лаборатория на „Диагностично-консултативен център II Пловдив“ ЕООД ще се извършват изследвания на пациенти за COVID-19  (серологични бързи тестове – антитела)

  1. Вземането на материал за изследване на пациенти за SARS-CoV-2 се извършва в специално изолирана манипулационна, отделно от другите пациенти от екипиран по епидeмиологичните изисквания и инструкции екип.
  2. Всеки един от пациентите се приема като потенциално заразен и се спазват всички инструкции на СЗО и НОЩ.
  3. За да не се образуват опашки от чакащи пациенти изследването се извършва с предварително записване на час в клинична лаборатория на тел. 032 605 817.
  4. На място се попълва  поръчка за изследване на SARS-CoV-2 с включени основни параметри, препоръчани от СЗО.
  5. След вземането на биологичния материал, пациентите се освобождават и напускат територията на лабораторията, като изчакват резултатите от изследването в къщи. Всеки пациент получава код за достъп по интернет. Резултати не се съобщават по телефона.
  6. Серологичните тестове (анти – SARS-CoV-2- антитела) не се използват за скрининг. Прилагат се в рамките на първата седмица от клиничната симптоматика и 2-4 седмици по-късно.
  7. Пациентите са екипирани с лични предпазни средства (маски).
  8. При влизане в лабораторията се осигуряват условия за дезинфекция на ръцете на пациентите с поставяне на дезинфектант на удобно място.
  9. Влизането в манипулационната става по един.
  10. Медицинският екип, отговорен за вземането на биологичния материал, е подготвен и екипиран съгласно препоръките на НОЩ и СЗО.

Цена на изследването – 35.00 /тридесет и пет/ лв.

Плащането се извършва на място в клинична лаборатория.