За първи път очакваната грипна епидемия ще бъде съчетана с коронавирусна пандемия, както и присъствието на множество други патогенни вируси, типични за това време на годината. В отговор на предстоящите предизвикателства, „Диагностично-консултативен център II Пловдив“ ЕООД гр. Пловдив, е подготвен и е снабден с всички диагностични тестове за вирусологичен диференциално-диагностичен анализ.

   Епидемиологичната обстановка през есенно-зимния сезон 2020-2021 година крие много неизвестни. Рискът от развитие на  заболявания, независимо от предприетите мерки за ограничение на заразите, е чувствително по-голям, а диагностиката и лечението значително по-сложни. Ако преди пандемията от коронавирус, наличието на грипни вируси, епидемична обстановка и характерните симптоми на пациента, даваха възможност за лесно поставяне на диагноза и адекватна терапия, то сега идва проблемът за отдиференциране на грипния вирус от коронавируса, за който няма специфично лечение и води до много тежки усложнения.

   От   16.11.2020 год.  Диагностично-консултативен център II Пловдив“ ЕООД гр. Пловдив, предлага комбиниран тест за откриване на COVID-19 антиген, грип А и B. Той е необходим за разграничаване на коронавирус инфекцията от сезонния грип. Изследването е подходящо за активната фаза на инфекцията и е препоръчително при симптоми. За него се взема проба от назофаринкса, като резултатът е готов от 2 часа до края на работния ден. Този тест е от групата скрининговите тестове –  бърз, удобен, неинвазивен. Положителните резултати за COVID-19 диагностично се  потвърждават с PCR тест. Съпътстващи инфекции с други вируси или бактерии не повлияват резултата.

   Изследването се извършва след предварително записване на час  на тел. 032/ 605-803.

Пациентите могат да бъдат приети само в работни дни:

 до 19.01.2021г. в часовете от 09.00  до 13.00 часа.

 от 20.01.2021г. в часовете от 13.00  до 15.00 часа.

   Цена на теста  за  COVID-19 с  Influenza A+B (комбиниран) – 40,00 лв

•        Приемът  на пациенти за доказване или отхвърляне на инфекция с коронавирус, се осъществява само през  отделен, специално обозначен за целта вход  /вход на лечебното заведение от улица „Захари  Стоянов“/.

•        Вземането на материал за изследване на пациенти за SARS-CoV-2 се извършва в специално обозначен и изолиран кабинет, отделно от другите пациенти, от екипиран по епидeмиологичните изисквания и инструкции екип.

•        Изследването се извършва само след предоставяне на лична карта. Изследването не е анонимно.

•        На място се попълва  „ Карта за изследване на SARS-CoV“ с включени основни параметри , препоръчани от СЗО. На всеки пациент се записват следните данни : трите имена, ЕГН, адрес, телефон, личен лекар.