„ Диагностично-консултативен център II Пловдив“ ЕООД търси да назначи :

1. Лекар – специалист „Кожни и венерически болести“ със следните задължения:

  • Извършване на консултативен преглед на пациенти – снемане на анамнеза, статус, при необходимост – назначаване на медико – диагностични  изследвания и консултации с други специалисти, водене на медицинска документация, назначаване и проследяване на лечението.
  • Изисквания за заемане на длъжността – придобита специалност „Кожни и венерически болести“, може и без стаж по специалността.

2. Лекар – специалист „Нефрология“ със следните задължения:

  • Извършване на консултативен преглед на пациенти – снемане на анамнеза, статус, при необходимост – назначаване на медико-диагностични  изследвания и консултации с други специалисти, водене на медицинска документация, назначаване и проследяване на лечението  и профилактика при пациенти над 18-годишна възраст с бъбречни заболявания.
  • Изисквания за заемане на длъжността – придобита специалност „Нефрология“, може и без стаж по специалността и допълнителна квалификация за осъществяване на коремна ехография.