„Диагностично-консултативен център II Пловдив“ ЕООД  търси да назначи лекар – специалист „Детски болести“, с добри комуникативни умения и работа в екип.

1.  Детските болести са  интегрална медицинска специалност, обект на която са децата от 0 до 18-годишна възраст.

2. Основна цел на специалистите по „Детски болести“  е съхраняване и/или подобряване на детското здраве.

3. Основните задачи на специалността „Детски болести“ са:

  • проследяване и оценка на физическото и нервно-психическо развитие на
  • детето;
  • първична и вторична профилактика на заболяванията и промоция на
  • здравето;
  • диагноза и лечение на заболяванията в детската възраст;

  Изисквания за заемане на длъжността :

  • Лекар със специалност – „Детски болести“

Лице за контакт : Главна мед. сестра Марияна  Рангелова

Тел. за връзка : 0882354000

   Копие на кандидатурите  се изпращат на eл. адрес: dkc2_plovdiv@abv.bg или се подават на място в лечебното заведение – гр. Пловдив бул.“Шести септември“ № 110, каб. № 5