Считано от 02.03.2023 г. започва работа д-р Лилия Иванова – спец. “Детски болести” със следния график : вторник – от 14.00 до 19.00 часа и д-р Лилия Иванова – спец. ” Детска клинична хематология и онкология” с график: четвъртък от 14.00 до 19.00 часа.