следдипломно обучение на лица с професионална квалификация лекар

„Диагностично-консултативен център II Пловдив“ ЕООД гр.Пловдив е акредитиран със Заповед № РД-01-557/10.10.2023 год. на Министерството на здравеопазването за следдипломно обучение на лица с професионална квалификация „лекар“ по следните специалности:

  1. „Клинична лаборатория“
  2. „Физикална и рехабилитационна медицина“