Обява за отдаване под наем на обекти

“ДКЦ 2-Пловдив” ЕООД, гр.Пловдив, на основание Решение № 190, взето с протокол № 12 от 13. 06. 2019 г.на Общински съвет-Пловдив, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти с начална тръжна цена: месечна наемна цена без ДДС и отделно заплатими месечни консумативни разходи. Документация и детайлна информация относно условията на търга можете да намерите в документите към обявата.

Прикачени документи

File Description Date added File size
doc 2019.10.03-Обява November 10, 2019 12:59 pm 44 KB
pdf 2019.10.03-Заповед November 10, 2019 12:59 pm 65 KB
doc 2019.10.03-Декларация-и-заявление November 10, 2019 12:59 pm 132 KB
doc 2019.10.03-Условия November 10, 2019 12:59 pm 107 KB
doc 2019.10.03-Проект-на-договор November 10, 2019 12:59 pm 59 KB