В ДКЦ-2 Пловдив предлагаме комплексни пакети Физиотерапия.
Пакетите са с насоченост както към остри и хронични заболявания, често нарушаващи нормалния ни ритъм на живот, така и към терапия след травми, също и животозастрашаващи заболявания. Всеки пакет включва преглед от лекар-специалист, и специализирани процедури. За повече информация вижте: Физиотерапия и рехабилитация.