Етаж I    Каб. 2    Тел. 605 – 824

Специализирани медицински дейности

  • Електрокардиограма с многоканален ЕКГ –апарат с разчитане
  • Ултразвуково изследване на вътрешни органи
  • Антропометрична оценка на затлъстяването
  • Оценка на хемодинамичните показатели
  • Анализ и интерпретация на резултати от изследвания
  • Профилактични прегледи на лица с повишен риск от заболявания на сърдечно-съдовата система