Етаж II    Каб. 70, 71    Тел. 605 – 805, 605-826

Специализирани медицински дейности

 • Индивидуално обучение на болен с ендокринно заболяване
 • Интерпретация на диагностични функционални тестове със стимулация на жлезите
 • Интерпретация на диагностични функционални тестове с подтискане на жлезите
 • Преглед и комплексна оценка на болен с диабетно стъпало
 • Клинично изследване на болен с диабетна невропатия
 • Антропометрична оценка на затлъстяването
 • Инструментални изследвания на болни с диабетна невропатия
 • Интерпретация на резултати от остеодензитометрия
 • Определяне стойността на кръвната захар с глюкомер
 • Ехография на щитовидна жлеза
 • Профилактични прегледи на лица с повишен риск от захарен диабет. Специално скринингово изследване за откриване на захарен диабет

Високоспециализирани медицински дейности

 • Доплерова сонография на артерии и вени