Етаж II    Каб. 67    Тел. 605 – 822

Специализирани медицински дейности

  • Електрокоагулация на кожни придатъци
  • Дерматоскопия
  • Микроскопия на уретрален секрет