Етаж I    Каб. 26, 27    Тел. 605 – 812, 605-829

Специализирани медицински дейности

  • Снемане на анамнеза  и неврологичен статус
  • Обучение на болни с неврологични заболявания
  • Оценка на потребностите от рехабилитация
  • Електромиография /ЕМГ/ – Д-р Ярославова
  • Електроенцефалография /ЕЕГ / – Д-р Ярославова