Етаж I    Каб. 26, 27    Тел. 605 – 812, 605-829

Специализирани медицински дейности

  • Снемане на анамнеза и неврологичен статус
  • Обучение на болни с неврологични заболявания
  • Диагностично-терапевтична лумбална пункция

Високоспециализирани медицински дейности

  • Доплерова сонография на артерии и вени
  • Електроенцефалография (ЕЕГ)