Етаж I    Каб. 29    Тел. 605 – 828

Изследване за остеопороза – остеоденситометрия

Специализирани медицински дейности

  • Имобилизация на крайници
  • Закрито наместване на фрактури / когато не се налага анестезия/
  • Отстраняване на шини и гипсови превръзки
  • Снемане на хирургични конци
  • Репозиция при луксация на става / когато не се налага анестезия/
  • Хирургична обработка на рана