Етаж I    Каб. 33    Тел. 605 – 823

Специализирани медицински дейности

  • Наблюдение и оценка на физическото и нервно-психическото развитие на детето
  • Обучение на родителите за правилно отглеждане и грижи за деца с хронични заболявания
  • Снемане на неврологичен статус