Етаж I    Каб. 33    Тел. 605 – 823

Специализирани медицински дейности

  • Поставяне на назогастрална сонда
  • Ректално туширане
  • Клизма на дете
  • Вземане на материал за микробиологично изследване
  • Снемане на неврологичен статус
  • Електрокардиограма с 12 и повече отвеждания, с разчитане
  • Диагностичен ултразвук на коремни органи и ретроперитонеума

Високоспециализирани медицински дейности

  • Ехографско изследване на стави при деца
  • Ехокардиография