Етаж I    Каб. 28    Тел. 605 – 811

Специализирани медицински дейности

  • Спирометрия