Етаж I    Каб. 28    Тел. 605 – 811

Специализирани медицински дейности

  • Вземане на материал за микробиологично изследване
  • Дезобструктивна терапия – само за спешни случаи с дозиращ аерозол
  • Кислородолечение – при спешни състояния
  • Временна трахеостомия за подпомагане на дишането
  • Определяне на витален белодробен капацитет и форсиран експираторен обем за 1 минута
  • Спирометрия – при наличие на спирометър