Етаж I    Каб. 25    Тел. 605 – 806

Етаж II    Каб. 70    Тел. 605 – 826

Специализирани медицински дейности

  • Функционална оценка на опорно-двигателния апарат
  • Микроскопско изследване на синовиална течност
  • Директно микроскопско изследване на синовиална течност за бактерии