Етаж I    Каб. 34

Специализирани медицински дейности

  • Консултация , интерпретация на специализирани параклинични, апаратни и инструментални изследвания
  • Доплерова сонография на периферни съдове