Етаж II    Каб. 40    Тел. 605 – 827

Специализирани медицински дейности

 • Риноскопия
 • Локално лечение при епистаксис
 • Отстраняване на назална тампонада
 • Отстраняване на чуждо тяло от носа
 • Скопия на нос, фаринкс, и епифаринкс, и хипофаринкс
 • Скопия на нос
 • Скопия на фаринкс, и епифаринкс, и хипофаринкс
 • Индеректна ларингоскопия
 • Отоскопия
 • Клиничен тест за слух / без аудиометрия /
 • Промивка на външен слухов канал
 • Отстраняване на чуждо тяло от външен слухов проход
 • Изследвания на вестибуларна симптоматика чрез тестване