Етаж II    Каб. 40    Тел. 605 – 827

Специализирани медицински дейности

 • Риноскопия
 • Локално лечение при епистаксис
 • Отстраняване на назална тампонада
 • Отстраняване на чуждо тяло от носа
 • Скопия на нос, фарингс и епифарингс, и хипофаринкс
 • Индиректна ларингоскопия
 • Отоскопия
 • Клиничен тест за слух (без аудиометрия)
 • Промивка на външен слухов канал
 • Отстраняване на чуждо тяло от външен слухов проход
 • Шев при разкъсвания на външно ухо
 • Инцизия в областта на външен слухов проход
 • Парацентеза на тъпанчевата мембрана
 • Смяна на трахеостомна канюла
 • Вземане на биопсичен материал от външно ухо
 • Инцизия на носа при възпалителни процеси
 • Проби за проходимост на Евстахиева тръба
 • Изследвания за вестибуларна симптоматика чрез тестване

Високоспециализирани медицински дейности

 • Пункция и аспирация на максиларен синус
 • Вземане на биопсичен материал от нос
 • Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси
 • Отстраняване на полипи от носната кухина