Етаж II    Каб. 36    Тел. 605 – 813

Специализирани медицински дейности

 • Смяна на нефростома
 • Вземане на простатен секрет и диагностично туширане
 • Смяна на цистостомна тръба
 • Промивка на цистостома
 • Промивка на нефростома и пиелостома
 • Смяна на уретеростома и уретрален катетър
 • Дилатация на препуциома
 • Отстраняване на чуждо тяло от областта на мъжки гениталии без инцизия
 • Ексцизионна обработка на рана до ниво кожа и подкожие
 • Бактериологична посявка от раневи секрет
 • Диагностичен ултразвук на пикочо-половата система
 • Отстраняване на чуждо тяло от уретра без инцизия
 • Репониране на парафимоза
 • Дилатация на уретра
 • Профилактични прегледи при лица с повишен риск от злокачествено новообразование на простатата