Етаж II    Каб. 36    Тел. 605 – 813

Специализирани медицински дейности

 • Превръзка на рана
 • Промивка на рана
 • Отстраняване на хирургични материали
 • Въвеждане на уретрален катетър
 • Смяна на постоянен уретрален катетър
 • Смяна на нефростома
 • Инстилация на медикаменти в пикочен мехур
 • Прилагане на тетаничен анатоксин
 • Локална анестезия: топикална, инфилтрационна
 • Хирургично лечение при нараняване на скротума
 • Транскутанна аспирация от туника вагиналис
 • Масаж на простатата с вземане на простатен секрет и диагностично туширане
 • Смяна на цистостомна тръба
 • Промивка на цистостома
 • Промивка на нефростома и пиелостома. Смяна на уретеростома и на уретерален катетър
 • Дилатация на препуциума
 • Инцизия на меки тъкани в областта на гениталиите
 • Шев при повърхностни разкъсвания в областта на гениталиите
 • Поставяне на медицинско изделие за дрениране на пикочен мехур
 • Инцизия и дренаж на скротума и туника вагиналис
 • Инцизия на пениса
 • Поставяне на цистофикс
 • Вземане на биопсичен материал от скротум и туника вагиналис
 • Отстраняване на чуждо тяло от областта на мъжки гинеталии без инцизия
 • Ексцизионна обработка на рана до ниво кожа и подкожие
 • Бактериологична посявка от раневи секрет
 • Инцизия на меки тъкани в областта на гениталиите и бъбреците
 • Ексцизионна обработка при рана, инфекция или изгаряне
 • Бактериологична посявка от покривна тъкан
 • Бактериологична посявка от оперативна рана
 • Ректално туширане
 • Меатотомия
 • Инцизия на фуникулус сперматикус
 • Инцизия на тестис
 • Инцизия на простатата
 • Диагностичен ултразвук на пикочно-половата система
 • Диагностичен ултразвук на простата
 • Аспирация на сперматоцеле
 • Отстраняване на чуждо тяло от уретра без инцизия
 • Репониране на парафимоза
 • Френулумтомия и дорзумцизия
 • Циркумсцизия
 • Дилатация на уретра
 • Шев при нараняване на тестис
 • Профилактични прегледи при лица с повишен риск от злокачествено новообразувание на простатата
  • Специално скринингово изследване за откриване на новообразувание на простатата

Високоспециализирани медицински дейности

 • Уретроцистоскопия (диагностична)
 • Вземане на биопсичен материал: уретра, пикочен мехур, пенис, простата