Етаж II    Каб. 37    Тел. 605 – 815

Специализирани медицински дейности

 • Мануално изследване на ректум
 • Натривка от рана и превръзка за микробиологично изследване
 • Имобилизация
 • Поставяне на шийна яка
 • Инцизия на меки тъкани
 • Шев на меки тъкани
 • Поставяне, промивка и смяна на раневи дренаж
 • Диагностика и обработка на фистули
 • Диагностична пункция при повърхностни кисти и абсцеси
 • Промивка на гастростома и ентеростома
 • Ректална тампонада при анално кръвотечение
 • Мануална репозиция при ректален пролапс
 • Инцизия и ексцизия на повърхностно разположени процеси и туморни образувания на коремна стена
 • Инцизия и ексцизия на повърхностно разположени процеси и туморни образувания на гръдна стена
 • Вторичен шев при гранулираща коремна рана
 • Дилатация на ануса
 • Аноскопия
 • Репозиция на хемороиди
 • Инцизия на подкожен панарициум или паронихия
 • Инцизия при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба
 • Ексцизия при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба
 • Шев при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба
 • Отстраняване на нокът, нокътно легло и нокътна гънка
 • Профилактични прегледи при лица с повишен риск от злокачествени заболявания на ректо-сигмоидната област
  • Специално скринингово изследване за откриване на новообразувание на стомашно-чревния тракт
 • Профилактични прегледи при лица с повишен риск от злокачествени заболявания на млечна жлеза
  • Специално скринингово изследване за откриване на новообразувание на млечната жлеза
 • Профилактични прегледи при лица с повишен риск от злокачествени заболявания на простата
  • Специално скринингово изследване за откриване на новообразувание на простатата

Високоспециализирани медицински дейности

 • Инцизия на гръдна жлеза
 • Вземане на биопсичен материал от гърда
 • Вземане на биопсичен материал от лимфен възел