Етаж II    Каб. 37    Тел. 605 – 815

Специализирани медицински дейности

 • Мануално изследване на ректум
 • Инцизия на меки тъкани
 • Шев на меки тъкани
 • Поставяне, промивка и смяна на раневи дренаж
 • Диагностика и обработка на фистули
 • Мануална репозиция на ректален пролапс
 • Инцизия и ексцизия на повърхностно разположени процеси и туморни образования на коремна стена
 • Инцизия и ексцизия на повърхностно разположени процеси и туморни образования на гръдна стена
 • Вторичен шев при гранулираща коремна рана
 • Репозиция на хемороиди
 • Инцизия на подкожен панарициум или паронихия
 • Инцизия при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба
 • Ексцизия при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба
 • Шев при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба
 • Отстраняване на нокът, нокътно легло и нокътна гънка
 • Профилактични прегледи при лица с повишен риск от злокачествени заболявания на млечната жлеза
 • Вземане на биопсичен материал от гърда
 • Вземане на биопсичен материал от лимфен възел
 • Инцизия на гръдна жлеза