Д-р Златка Казалиева
Специалист клинична и консултативна психология и психотерапия. Специалист по хомеопатия на Боарон – Франция.

Етаж ІІІ сл.тел. 0899 / 107 337

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
08:00-13:00
13:00-18:00
08:00-13:00
13:00-18:00
08:00-13:00

Д-р Цая Филипова Етаж ІII, кабинет 85, 88

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
13:00-18:00
08:00-13:00
13:00-18:00
08:00-13:00
Чет. мес. 13:00-18:00
Неч. мес. 08:00-13:00

Д-р Розалина Христова
Обща медицина, детски болести

Етаж ІV, кабинет 111 сл.тел. 0898 / 601 856

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
А: 10:00-15:00
Д: 15:00-18:00
А: 08:00-13:00
А: 10:00-12:00
Д: 12:00-15:00
А: 15:00-18:00
А: 08:00-13:00
А: 08:00-13:00