Обща медицина, Вътрешни болести

Етаж III, Кабинет 94
Тел: 0899 / 979 830

Д-р Елия Аврамова – Сребрева е завършила медицина през 1983 г. в МА-София. Работи като участъков терапевт в ДКЦ II гр. Пловдив от 1990 г., специализира Вътрешни болести, получава диплом за призната специалност през 1991 г. От 2000 г. работи като ОПЛ в ДКЦ II – гр. Пловдив.

  1. Д-р Аврамова приема заявки за записвания за домашни посещения на тел. 0899 979 830 за всички делнични дни от 10.00-12.00 часа, както и консултации по телефона.
  2. Осигурявам/е постоянен денонощен достъп на регистрираните ЗЗОЛ до консултация по телефон, в амбулаторията или в дома на пациента по преценка на самия общопрактикуващ лекар, съгласно съществуващата нормативна уредба по следния начин:
    Самостоятелно/съвместно с АГППМП “ЦИТОМЕДИКА” ООД за времето от 19.00-07.30 в делнични дни и 24 часа за празнични и почивни дни, съгласно договор № 185/08.02.2010 г.

График:

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
А: 07:30-12:30
Дом: 14:00-16:00
П: –
ДЖ: 12:30-13:30
А: 13:00-18:00
Дом: 10:00-12:00
П: 18:00-19:00
ДЖ: –
А: 07:30-12:30
Дом: 14:00-16:00
П: –
ДЖ: 12:30-13:30
А: 13:00-18:00
Дом: 10:00-12:00
П: 18:00-19:00
ДЖ: –
Четни
А: 07:30-12:30
Дом:14:00-16:00
Нечетни
А: 13:00-18:00
Дом:10:00-12:00

 

А-Амбулатория; Дом-Домашни посещения; П-Профилактична дейност; ДЖ-Детска и женска консултация