Обща медицина

Тел. 0888 / 725 957

График:

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Д: 10:00-12:00
П: 12:00-13:00
А: 13:00-18:00
А: 08:00-13:00
П: 13:00-14:00
Д: 14:00-15:00
Д: 10:00-12:00
П: 12:00-13:00
А: 13:00-18:00
ДК: 18:00-19:00
А: 08:00-13:00
П: 13:00-14:00
Д: 14:00-15:00
Чет: 13:00-18:00
Неч: 08:00-13:00

А-Амбулатория; Д-Домашни посещения; П-Профилактични прегледи; ДК-Детска консултация

Специалист обща медицина. Професионално, бързо и качествено обслужване на пациентите. Осъществява консултации за редукция на телесното тегло и други диетологични проблеми. Мед. сестра – Петя Начева.