Обща медицина, Детски болести

Етаж ІІІ, Кабинет 89
Тел. 0898 / 875 064

График:

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
А: 07:45-12:45
Д: 13:00-15:00
Д: 11:00-13:00
А: 13:00-18:00
П и ДК:
18:00-19:00
А: 07:45-12:45
Д: 13:00-15:00
Д: 11:00-13:00
А: 13:00-18:00
П и ДК:
18:00-19:00
Четни
А: 07:45-12:45
Нечетни
А: 13:00-18:00


А-Амбулатория; Д-Домашни посещения; П-Профилактична дейност; ДК-Детска консултация

Магистър по медицина – ВМИ гр. Пловдив 1986 г. Специалност обща медицина – 2004 г. Специализации: детски болести, абдоминална ехография, участие в лекционните курсове, организирани от БЛС и НСОПЛ за продължителна квалификация. От 1986 г. – 1999 г. – педиатър и медицински директор на Филиална поликлиника с. Цалапица. От 2000 г. – семеен лекар в ДКЦ ІІ гр. Пловдив.
Записва нови пациенти, включително и новородени деца.