Етаж IV, Кабинет 109
Тел. 0888 / 854 530

График:

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
13:30 – 18:30
13:30 – 18:30
08:30 – 13:00
13:30 – 18:30
08:30-13:00

Завършил Стоматологичен институт гр. Пловдив 1978 г. Работи като участъков стоматолог до 1980 г. От 1980 г. е назначен като ортодонт в бившата Окръжна Стоматологична поликлиника гр. Пловдив. Специализира в Стоматологичните институти в Пловдив и София и от 1984 г. има призната специалност по ортодонтия. Работи в специализиран кабинет за лечение на зъбно-челюстни деформации в ДКЦ II гр. Пловдив.