В А К С И Н А Ц И О Н Е Н   К А Б И Н Е Т

  1. Адрес :  гр. Пловдив 4002 бул.“Шести  септември“ № 110,  ет. 1, каб. № 1
  2. Работно време на кабинета : от понеделник до петък  от 10.00 до 15.30 ч.
  3. Телефони за записване :
  4. 032/605 803 и 0882 314 444 – Регистратура

   Ваксинирането ще се извършва след предварително записване  на горепосочените телефони  и само на място във Ваксинационния кабинет /каб. № 1/.

  • Лечебното заведение може да обхване за ваксиниране големи колективи, след предварително създадена организация.
  • Имунизацията срещу COVID-19 е препоръчителна и безплатна и се поставя по желание на пациентите, съгласно Заповед № РД-01-726/23.12.2020 г. на Министъра на Здравеопазването. Тя се извършва съгласно изискванията, посочени в чл. 11 от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, и след изразено информирано съгласие на лицето или законния представител на лицето чрез подписване на бланка за информирано съгласие.
  • Извършените имунизации срещу COVID-19 се вписват в документите и по реда, посочен в чл. 12, ал. 1 от Наредба No 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България и в електронен имунизационен регистър, създаден и поддържан като модул на Национална информационна система за борба с COVID-19.
  • В момента се провежда ваксинация с ваксината на Astra Zeneca.