В „Диагностично—консултативен център II Пловдив” ЕООД функционира COVID ЗОНА, която осигурява възможност за лечение на пациенти с леко или със средно тежко протичане. COVID ЗОНАТА е разположена в самостоятелно обособени за целта помещения, с отделен вход, като не се допуска пресичане на потоците пациенти .

В Зоната работят лекар – специалист и медицински специалист по „Здравни грижи” с работно време всеки ден от понеделник до петък от 07.00 до 15.00 ч., събота и неделя от 09.00 до 13.00 ч.

   B COVID ЗОНАТА се обслужват както здравноосигурени лица, така и пациенти, които на са здравноосигурени.

  При необходимост и по преценка на лекуващия лекар, при преглед на здравноосигурени пациенти се назначават с ,,Направление за МДД / Бл. № 4 / безплатни лабораторни и образни изследвания. Лабораторните изследвания се извършват в обособената в COVID ЗОНАТА Лаборатория, а образните изследвания на пациенти със симптоми на коронавирусна инфекция се извършват по обявения график за работа на COVID коридор за пациенти с коронавирус.

   Лекуващият лекар от COVID ЗОНАТА може да назначи и безплатни лекарствени продукти за домашно лечение, показани за състоянието на пациентите, но само на здравноосигурени лица на основание „Правила за реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение на задължително осигурените лица с COVID 19 за времето на обявената извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на посоченото остро инфекциозно заболяване”.

    Всички дейности в COVID ЗОНАТА са съобразени с действащия Епидемиологичен план и Програмата за дезинфекция в лечебното заведение. За всички работещи са осигурени необходимите лични предпазни средства, дезинфектанти и почистващи препарати.