Етаж II    Каб. 43    Тел. 605 – 825

От месец април 2008г. в ДКЦ II функционира микробиологична лаборатория. Тя е оборудвана с най-съвременна апаратура и разполага с бързи тестове за микробиологична дигностика на бактериалните инфекции. Изпитва се и чувствителността на бактериите към антимикробни лекарства с оглед адекватно лечение на пациентите.

В лабораторията се извършват следните изследвания:

  • Урина
  • Вагинален секрет
  • Гърлен секрет
  • Носен секрет
  • Храчка
  • Уретрален секрет
  • Цервикален секрет
  • Очен секрет
  • Ушен секрет
  • Раневи секрет