Етаж II    Каб. 44    Тел. 605 – 825

 • Д-р Троянчева-Наскова

От месец април 2008г. в ДКЦ II функционира микробиологична лаборатория. Тя е оборудвана с най-съвременна апаратура и разполага с бързи тестове за микробиологична дигностика на бактериалните инфекции. Изпитва се и чувствителността на бактериите към антимикробни лекарства с оглед адекватно лечение на пациентите.

В лабораторията се извършват следните изследвания:

 • Урина
 • Вагинален секрет
 • Гърлен секрет
 • Носен секрет
 • Храчка
 • Уретрален секрет
 • Цервикален секрет
 • Очен секрет
 • Ушен секрет
 • Раневи секрет