Етаж II    Каб. 44А    Тел. 605 – 814

Пакет медицинска паразитология

  • Микроскопско изследване за паразити, вкл. Trichomonas vaginalis
  • Серологично изследване за трихинелоза
  • Серологично изследване за токсоплазмоза
  • Серологично изследване за ехинококоза