Електроенцефалография (ЕЕГ) e методика за осъществяване на запис на мозъчната електрична активност  с широко приложение  при заболяванията на ЦНС. Служи  и за контрол и оценка на ефективността на антиепилептичната терапия.

Електомиография (ЕМГ ) e метод за изследване на биоелектичната активност на периферни нерви и мускули. Използва се за диагностициране на заболявания на перферните нерви , първични мускулни заболявания , заболявания с блок в нервно- мускулното предаване.

График за записвания тук .