ОТНОСНО МАМОГРАФ: Уважаеми  пациенти, молим Ви бъдете търпеливи  и изчакайте. Ще бъдете поканени за преглед в Мамографския  кабинет. Спецификата на образното изследване не позволява предварително да бъде  фиксирана продължителността на прегледа. Благодарим  Ви!

Тел. 605 – 818

    В  „ДКЦ II – ПЛОВДИВ“ ЕООД в звено „Oбразна диагностика“ се работи с последно поколение дигитален рентгенов апарат.

    Модерният апарат притежава редица функции базирани на изкуствен интелект, което улеснява работата, подобрява качествотo и диагностичната информираност на образа и сериозно редуцира облъчването на пациента.

Специализирани медицински дейности

 1. Рентгенологични изследвания група 2
  • Рентгенография на лицеви кости
  • Рентгенография на околоносни синуси
  • Специални центражи на черепа
  • Рентгенография на стернум
  • Рентгенография на ребра
  • Рентгенография на крайници
  • Рентгенография на длан и пръсти
  • Рентгенография на стерноклавикуларна става
  • Рентгенография на сакроилиачна става
  • Рентгенография на тазобедрена става
  • Рентгенография на бедрена кост
  • Рентгенография на колянна става
  • Рентгенография на подбедрица
  • Рентгенография на глезенна става
  • Рентгенография на стъпало и пръсти
  • Рентгенография на клавикула
  • Рентгенография на акромиоклавикуларна става
  • Рентгенография на скапула
  • Рентгенография на раменна става
  • Рентгенография на хумерус
  • Рентгенография на лакетна става
  • Рентгенография на антебрахиум
  • Рентгенография на гривнена става
 2. Рентгенологични изследвания група 3
  • Рентгенография на череп
  • Рентгенография на гръбначни прешлени
  • Рентгенография на гръден кош и бял дроб
  • Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
  • Обзорна рентгенография на корем
  • Рентгенография на таз
 3. Други образни изследвания
  • Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи

Високоспециализирани диагностични изследвания

 • Мамография на двете млечни жлези
 • Ехография на млечни жлези

Всички образни изследвания включват разчитане и писмена интерпретация.