УПРАВИТЕЛ

Д-р Валентина Костуркова

ет.1, каб.5

ГЛАВНА СЕСТРА

Марияна Рангелова

032 605 802
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Емилия Налбантова

032 605 809
СЧЕТОВОДИТЕЛ

Стелиана Атанасова

032 605 809
СЧР

Лиляна Христева

032 605 820
ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

Елена Бояджиева

ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Кера
Драганова

032 605 801

ИКОНОМИСТ
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Милен
Гунчев