ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

Клинична лаборатория
01.01 Кръвна картина – 8 показателя 5.00
01.03 Скорост на утаяване на еритроцити 2.00
01.04 Време на кървене 2.00
01.04 Време на съсирване 2.00
01.05 Протромбиново време 4.00
01.06 Активирано парциално тромбопластиново време 4.00
01.07 Фибриноген 4.00
01.08 pH 1.00
01.08 Специфично тегло 1.00
01.08 Белтък 1.00
01.08 Глюкоза 1.00
01.08 Кетонови тела (ацетон в урината) 1.00
01.08 Уробилиноген 1.00
01.08 Билирубин 1.00
01.08 Количество белтък 3.00
01.08 Количество глюкоза 3.00
01.08 Кръв 1.00
51.00 Нитрити в урината 1.00
01.08.10 Качествено изследване на урина – 10 показатела 5.00
01.09 Седимент – ориентировъчно изследване 3.00
01.10 Окултни кръвоизливи 6.00
01.11 Глюкоза 3.00
01.12 Кръвно-захарен профил 8.00
01.13 Креатинин 3.00
01.14 Урея 3.00
01.15 Билирубин – общ 3.00
01.16 Билирубин – директен 3.00
01.17 Общ белтък 3.00
01.18 Албумин 3.00
01.19 Холестерол 3.00
01.20 HDL-холестерол 3.00
01.21 Триглицериди 3.00
01.22 Гликиран хемоглобин – A1C 12.00
01.23 Пикочна киселина 4.00
01.24 АСАТ 3.00
01.25 АЛАТ 3.00
01.26 Креатинкиназа /КК/ 3.00
01.27 ГГТ 3.00
01.28 Алкална фосфатаза /АФ/ 3.00
01.29 U Алфа-амилаза 5.00
01.29 Алфа-амилаза 5.00
01.30 Липаза 7.00
01.31 Натрий 2.00
01.32 Калий 2.00
01.34 Общ калций 3.00
01.34 Общ калций У 3.00
01.35 Фосфор 3.00
01.35 Фосфор У 3.00
01.36 Желязо 4.00
01.37 ЖСК 4.00
01.40 Диференциално броене на левкоцити в кръв – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване 5.00
01.41 Морфология на еритроцити в кръв – визуално микроскопско изсл. 5.00
01.42 LDH 3.00
01.44 Кръвна група 10.00
01.45 Магнезий 5.00
01.46 C – Реактивен протеин 8.00
01.50 LDL-холестерол 5.00
02.07 Васерман 6.00
01.99 Кисела фосфатаза 4.00
02.09 AST 6.00
02.10 RF 6.00
10.08 fT4 15.00
10.09 TSH 15.00
10.10 PSA 15.00
10.11 CA-15-3 15.00
10.12 CA-19-9 15.00
10.13 CA 125 15.00
10.13 CEA 15.00
10.14 Алфа-фетопротеин 15.00
10.15 FT3 15.00
10.15 DHEA-S 16.00
10.15 Бета-хорионгонадотропин 15.00
10.15 C3 комплемент 15.00
10.15 С4 комплемент 15.00
10.15 Имунореактивен инсулин 16.00
10.15 Tg (тиреоглобулин) 25.00
10.15 MAT (Anti-TPO) 17.00
10.15 TAT (Anti-Tg) 17.00
10.16 Карбамазепин 15.00
10.17 Валпроева киселина 15.00
10.20 Микроалбуминурия 10.00
10.21 Progesteron 15.00
10.22 LH 15.00
10.23 FSH 15.00
10.24 Prolactin 15.00
10.25 Estradiol 15.00
10.26 Testosteron 15.00
10.61 CEA 15.00
10.99 TSH – Рецепторни антитела 30.00
10.99 17-ОН-Прогестерон 16.00
10.99 С-Пептид 20.00
01.72 Йонизиран калций 5.00
51.95 Австралийски антеген 15.00
51.99 Феритин 16.00
52.00 Витамин В12 16.00
52.01 Имуноглобулин А 15.00
52.02 Имуноглобулин М 15.00
52.03 Имуноглобулин G 15.00
52.04 Имуноглобулин E 26.00
54.01 Фолат в серума 15.00
54.02 Витамин Д3 /25- ОН / 35.00
54.03 Хомоцистеин 30.00
54.04 Антигенен комбиниран бърз тест COVID-19 и грип А + Б 40.00
54.05 Количествен тест COVID-19 IgG / CLIA / 25.00

Паразитологична лаборатория

ИМУНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
4.03 За токсоплазмоза – ЕЛИЗА – IgG 13.00
4.04 За ехинококоза – ЕЛИЗА – Ridascreen 15.00
4.04 За трихинелоза – ЕЛИЗА 15.00

КУЛТУРЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
4.01 За бластоцистоза ( среда на Павлова ) 7.00

               МОРФОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
4.01 За ламбиоза ( препарат от фекалии с луголов разтвор ) 7.00
4.01 За амебиоза ( препарат с Луголов разтвор ) 7.00
4.01 За чревни протозоози ( обогатителен формалин-етеров метод ) 7.00
4.01 За чревни хелминтози ( обогатителен седиментационен метод ) 7.00
4.01 За чревни хелминтози ( обогатителен флотационен метод ) 7.00
4.01 За ентеробиоза ( метод на Греъм ) / Скоч лента/ 7.00
4.01 За ентеробиоза ( перианално остъргване ) 7.00
4.01 Изследване за чревни паразити – пакет 6.00
4.01 Изследване за чревни паразити – възрастни – здравни книжки 7.00
4.03 Токсоплазмоза IgG и IgМ – антитела 25,00
4.04 Изследване на фертилитет на ехинококова киста 9,00

Микробиологична лаборатория
2.13 Урина 12.00
2.14 Вагинален секрет 12.00
2.16 Гърлен секрет 12.00
2.16 Носен секрет 12.00
2.17 Храчка 12.00
2.14 Уретрален секрет 12.00
2.14 Цервикален секрет 12.00
2.15 Очен секрет 12.00
2.15 Ушен секрет 12.00
2.15 Раневи секрет 12.00
2.14 Простатен секрет 12.00
2.14 Еякулат 12.00
2.15 Кърма 12.00
2.15 Пунктат 12.00
2.15 Ликвор 12.00
2.20 Хламидия 15.00
2.12 Фецес за дизинтерия 8.00
2.12 Фецес за салмонела 8.00
2.12 Фецес за Е коли 8.00
2.12 Фецес за пат. стафилококи 8.00
2.14 Фецес за кандида 8.00
2.19 Антибиограма – стандартна с 6 антибиотика 8.00
2.19 Антибиограма – стандартна с 12 антибиотика 14.00
2.14 Директна микроскопия 8.50
2.07 RPR (Васерман) 7.00
2.09 ASLO 7.00
2.10 RF (Ревматоиден фактор) 7.00

ОБРАЗНА Д0ИАГНОСТИКА
1 Рентгенография на лицеви кости 1 проекция 30.00
2 Рентгенография на лицеви кости 2 проекции 30.00
3 Рентгенография на околоносни синуси 30.00
4 Специални центражи на черепа 1 проекция 30.00
5 Специални центражи на черепа 2 проекции 40.00
6 Рентгенография на стернум 1 проекция 30.00
7 Рентгенография на стернум 2 проекции 30.00
8 Рентгенография на ребра 30.00
9 Рентгеноскопия на бял дроб 30.00
10 Рентгенография на крайници 1 проекция 30.00
11 Рентгенография на крайници 2 проекции 30.00
12 Рентгенография на длан и пръсти 1 проекция 30.00
13 Рентгенография на длан и пръсти 2 проекции 30.00
14 Рентгенография на стерноклавикуларна става 30.00
15 Рентгенография на сакроилиачна става – двустранно 30.00
16 Рентгенография на тазобедрена става 1 проекция 30.00
17 Рентгенография на тазобедрена става 2 проекции 30.00
18 Рентгенография на бедрена кост 2 проекции 30.00
19 Рентгенография на бедрена кост 1 проекция 30.00
20 Рентгенография на колянна става 1 проекция 30.00
21 Рентгенография на колянна става 2 проекции 30.00
22 Рентгенография на подбедрица 1 проекция 30.00
23 Рентгенография на подбедрица 2 проекции 30.00
24 Рентгенография на глезенна става 1 проекция 30.00
25 Рентгенография на глезенна става 2 проекции 30.00
26 Рентгенография на стъпало и пръсти 1 проекция 30.00
27 Рентгенография на стъпало и пръсти 2 проекции 30.00
28 Рентгенография на клавикула 30.00
29 Рентгенография на акромиоклавикуларна става 30.00
30 Рентгенография на скапула – 1 проекция 30.00
31 Рентгенография на скапула – 2 проекции 30.00
32 Рентгенография на раменна става 30.00
33 Рентгенография на хумерус 1 проекция 30.00
34 Рентгенография на хумерус 2 проекции 30.00
35 Рентгенография на лакътна става 1 проекция 30.00
36 Рентгенография на лакътна става 2 проекции 30.00
37 Рентгенография на антебрахиум 1 проекция 30.00
38 Рентгенография на антебрахиум 2 проекции 30.00
39 Рентгенография на гривнена става 1 проекция 30.00
40 Рентгенография на гривнена става 2 проекции 30.00
41 Рентгенография на череп 1 пр-я 30.00
42 Рентгенография на череп 2 пр-ии 35.00
43 Рентгенография на гръбначни прешлени 2 проекции 35.00
44 Рентгенография на гръбначни прешлени 1 проекция 30.00
45 Рентгенография на гръден кош и бял дроб 2 проекции 35.00
46 Рентгенография на гръден кош и бял дроб 1 проекция 30.00
47 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 2 пр-ии 35.00
48 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 1 пр-ия 30.00
49 Обзорна рентгенография на корем 30.00
50 Рентгенография на таз 35.00
51 Рентгенография на бъбреци 30.00
52 Ехография на ендокринна система 30.00
53 Ехография на 1 млечна жлеза 25.00
54 Ехография на млечни жлези 45.00
55 Ехография на лицево-челюстна област 30.00
56 Ехография на един коремен орган 25.00
57 Ехография на жлъчно-чернодробна област 40.00
58 Ехография на полова система 30.00
59 Ехография на ПОС 30.00
60 Ехографска диагностика на коремни органи и ретроперитонеум 70.00
61 Мамография на двете млечни жлези 50.00
62 Мамография на една гърда 35.00
63 Преописание на рентг.снимка-за ТЕЛК, санаториум и др. 10.00
64 Дубликат на диск 10.00
65 КТ на глава 120.00
66 КТ на шия 120.00
67 КТ на синуси 120.00
68 КТ на бял дроб 120.00
69 КТ на медиастинум 120.00
70 КТ на тазови органи 120.00
71 КТ на стави 120.00
72 КТ на тазобедрени стави 120.00
73 КТ на крайници 120.00
74 КТ на коремни органи 120.00
75 КТ на коремни и тазови органи 160.00
76 КТ на гръбначни прешлени 120.00

ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
1 Първичен преглед 40.00
2 Вторичен преглед 25.00
3 Преглед в домашни условия 45.00
4 ЛКК 45.00
5 Медицинско свидетелство са шофьор кат."В" 15.00
6 Медицинско свидетелство са шофьор кат."С" 49.00
7 Медицинско свидетелство – специалист 7.00
8 Медицинско свидетелство за ученици или студенти /на специалист/ 7.00
9 Медицинско свидетелство за работа в страната 35.00
10 Медицинско свидетелство за работа в чужбина 40.00
11 Медицинско свидетелство за гражданство 45.00
12 Медицинско свидетелство за брак 10.00
13 Мускулна инжекция 5.00
14 Венозна инжекция 5.00
15 Подкожна инжекция 5.00
16 Проба Манту 11.00
17 Поставяне на ТАП 5.00
18 Интрадермални скарификационни и епикутанни тестове 5.00
19 Цитонамазка 10.00
20 Остеодензитометрия 14.00

ЦЕНИ ЦЕНТЪР ЗА ФИЗИОТЕРАПИЯ

УСЛУГА ЦЕНА
ФИТНЕС:
1 посещение до 17:00ч.
Изготвяне на индивидуална програма

3,00 лв.
10,00 лв.
КАРТИ:
8 посещения за 30 дни
12 посещения за 30 дни
20 посещения за 60 дни


17,00 лв.
24,00 лв.

38,00 лв.

   
СОЛАРИУМ:
1 минута

0,70 лв.
   

 


 последна промяна: 19.02.2021 г.