Цените са в лева. Последна промяна: 01.11.2022 г.

Ц Е Н О Р А З П И С
на
платените медицински услуги,
предлагани в “ДКЦ II Пловдив” ЕООД

  ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ Цена
1 Първичен преглед 50,00
2 Вторичен преглед 25,00
3 Първичен преглед при хонорован специалист 60,00
4 Вторичен преглед при хонорован специалист 30,00
5 Преглед в домашни условия 60,00
6 ЛКК 54,00
7 Медицинско свидетелство са шофьор кат.”В” 15,00
8 Медицинско свидетелство са шофьор кат.”С” 49,00
9 Медицинско свидетелство – специалист  7,00
10 Медицинско свидетелство за ученици  или студенти /на специалист/ 7,00
11 Медицинско свидетелство за работа в страната 35,00
12 Медицинско свидетелство за работа в чужбина  40,00
13 Медицинско свидетелство за гражданство  104,00
14 Медицинско свидетелство за брак /заверка/ 10,00
15 Мускулна инжекция 5,00
16 Венозна инжекция 10,00
17 Подкожна инжекция 5,00
18 Проба Манту 11,00
19 Интрадермални скарификационни и епикутанни тестове 5,00
20 Цитонамазка 17,00
21 Цитологично изследване на на секрет от млечна жлеза 18,00
22 ТАБ на млечна жлеза  40,00
23 Хистологично изследване на материал от ЖПС 40,00
24 Хистологично изследване на материал от малка ексцизионна биопсия на кожата 40,00
25 Остеодензитометрия – пета 14,00
26 Остеодензитометрия – ДЕКСА – 1 зона 50,00
27 Остеодензитометрия – ДЕКСА – 2 зони 70,00
  АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ  
1 Ехография /УЗД/ на небременни жени 20,00
2 Ехография /УЗД/ на бременни жени  извън Здравна  каса 30,00
3 Трансвагинална ехография 30,00
4 Вземане на вагинален секрет 10,00
  ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ  
1 Диагностичен ултразвук на коремни органи 30,00
  ДЕРМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ  
1 Електрокоагулация на доброкачествени образувания на кожата 50,00
  ЕНДОКРИНОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ  
1 Разчитане на резултати от остеодензитометрия 20,00
2 Платен преглед с ехография на щитовидна жлеза  60,00
  КАРДИОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ   
1 Сърдечно-съдов тест с натоварване (бягаща пътечка или велосипеден ергометър) 50,00
2 ЕКГ Холтер мониториране 40,00
3 Електрокардиограма с 12 и повече отвеждания 10,00
4 Ехокардиография 50,00
5 Измерване на кръвно налягане 5,00
  НЕФРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ  
1 Диагностичен ултразвук на ПОС 30,00
  НЕВРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ  
1 Електроенцефалография / ЕЕГ / 40,00
2 Електроневрография  / ЕМГ / на един крайник  40,00
3 Електроневрография  / ЕМГ / на два  крайника 60,00
4 Електроневрография  / ЕМГ / на четири   крайника 80,00
5 Иглена ЕМГ – включва и консуматива 70,00
6 Треморограма  40,00
  ОРТОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ  
1 Диагностична и терапевтична пункция на стави 30,00
2 Лечебна ставна пункция на раменна става 30,00
3 Гипсова превръзка (циркулярна) 40,00
4 Имобилизация с използване на шина (лонгета) 20,00
5 Шийна имобилизация (яка) 20,00
6 Гипсова имобилизация на горен крайник 40,00
7 Гипсова имобилизация на долен крайник 50,00
8 Сваляне на гипс 15,00
  ОЧЕН КАБИНЕТ  
1 Изследване на зрителна острота 5,00
2 Гониоскопия 10,00
3 Изследване на преден очен сегмент – биомикроскопия 10,00
4 Изследване с триогледални стъкла 25,00
5 Фундобиомикроскопия 25,00
6 Компютърна периметрия 30,00
7 Изследване на цветно зрение с цветни таблици 10,00
8 Изследване на адаптацията 3,00
9 Изследване на акомодацията 3,00
10 Изследване на заден очен сегмент 10,00
11 Офталмоскопия (директна или индиректна) 20,00
12 Екзофталмометрия 10,00
13 Тонометрия 10,00
14 Изследване на рефракция с предписване на очила 20,00
15 Сваляне и промиване на контактни лещи 5,00
16 Сондиране на каналикули и промиване на слъзни пътища 15,00
17 Отстраняване на чуждо тяло от роговицата и конюнктивата 30,00
18 Терапевтична субконюнктивална и ретробулбарна инжекция 15,00
19 Измерване на вътреочно налягане с пневматичен безконтактен тонометър  10,00
  ПУЛМОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ  
1 Спирометрия 20,00
  СЪДОВА ХИРУРГИЯ  
1 Доплерова сонография 40,00
  УНГ  КАБИНЕТ  
1 Конвенционална аудиометрия – прагова 20,00
2 Отоневрологично изследване с направление за консултация бл.№ 3 50,00
3 Преглед за отоневрологично изследване без направление 50,00
4 Отоневрологично изследване без направление 80,00
5 Предна тампонада при епистаксис 40,00
6 Отстраняване на назална тампонада 20,00
7 Отстраняване на вътрелуменно чуждо тяло от ухо + преглед 50,00
8 Отстраняване на чуждо тяло от носа + преглед 50,00
9 Отстраняване на чуждо тяло от тонзилите + преглед 50,00
  УРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ  
1 Поставяне/ смяна на уретрален катетър  50,00
2 Диагностичен ултразвук на ПОС 30,00
  ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ  
1 Вземане на биопсичен материал (от гърда, кожа, подкожна тъкан, уретра, пикочен мехур, пенис, лимфен възел, простата) 50,00
2 Отстраняване на хирургичен шевен материал – до 5 шева 20,00
3 Отстраняване на хирургичен шевен материал – над 5 шева 30,00
4 Локална анестезия – проводна, инфилтрационна 20,00
5 Инцизия на меки тъкани 50,00
6 Инцизия на гръдна жлеза 50,00
7 Инцизия на кожа и подкожна тъкан 50,00
8 Ексцизионна обработка при рани, инфекции, изгаряния и шев на меки тъкани до ниво фасция на глава и гръб 50,00
9 Лечение на гноен хидрозаденит с контрол 50,00
10 Пункция при повърхностни кисти и абцеси (диагностична) 40,00
11 Инцизия на меки тъкани в областта на гениталиите и бъбреците 50,00
12 Инцизия на повърхностно разположен флегмон на глава и гръб 50,00
13 Инцизия на подкожен панарициум или паронихия 50,00
14 Кюретиране на кожни лезии ( molluscum contagiosum ) – химиотерапия 50,00
15 Вземане на биопсичен материал: кожа и подкожна тъкан 50,00
16 Сондиране на фистули 50,00
17 Ексцизионна обработка при рана, инфекция или изгаряне 50,00
18 Отстраняване на нокът, нокътно легло и нокътна гънка 50,00
19 Инцизия на абсцес – кожа и подкожие- с местна анестезия 50,00
20 Отстраняване на доброкачествени тумори – кожа и подкожие- с местна анестезия 80,00
21 Отваряне, почистване и дренаж на подкожен хематом с местна анестезия 50,00
22  Екстракция на чуждо тяло от кожа и подкожие с местна анестезия 60,00
23 Хирургическа обработка на рани, инфекции, изгаряния 50,00
24 Шев на хирургична рана до 5 см с местна анестезия 50,00
25 Шев на хирургична рана над 5 см с местна анестезия 60,00
26 Превръзка на рана 20,00
27 Превръзка на неусложнена рана -малка 20,00
28 Превръзка на неусложнена рана -средна 20,00
29 Превръзка на неусложнена рана -голяма 30,00
30 Превръзка на секретираща рана 30,00
31 Превръзка на рана +сваляне на конци 50,00
32 Промивка на раневи дренаж 20,00
33 Промивка на рана 20,00
34 Дигитално  изследване на ректума 50,00
36 Репозиция на хемороиди 50,00
37 Отстраняване на хирургични шевове главата и шията 20,00
38 Отстраняване на кърлеж ( неоперативно ) 50,00
39 Отстраняване на кърлеж чрез кюртаж или ексцизия с местна анестезия 60,00
40 Френулотомия 50,00
41 Операция на пиларна киста 150,00
42 Операция на атером на  главата 80,00
  ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА  
1 Аналитична ЛФК 20,00
2 ЛФК с уреди 10,00
3 Лечебна физкултура – групова 10,00
4 Дихателна гимнастика 15,00
7 Механотерапия 15,00
8 Механотерапия ” Kinetec” 15,00
9 Механотерапия ” Fisiotec” 15,00
10 Трениране и използване на протезно и изправящо устройство 8,00
11 Фототерапия / Солукс / 4,00
12 Терапия при лимфостази – “Lymfapress” – крайник 15,00
13 Терапия при лимфостази – “Lymfapress” – панталон 25,00
14 Лечение с НЧТ – електрофореза 7,00
15 Лечение с СЧТ 7,00
16 Лечение с ВЧТ – УВЧ 7,00
17 Магнитотерапия 7,00
18 Електростимулация – 1 поле 7,00
19 Електростимулация 2 и повече полета 10,00
20 Диадинамик 7,00
21 Интерферентни токове 7,00
22 Лечение с ултравиолетови лъчи/БИОПТРОН/ 6,00
23 “MAG – 30C – кушетка 10,00
24 “HOT MAGNER “ 8,00
25 “Magnet – 89 m “ – на едно поле 6,00
26 “Magnet – 89 m “ – на две полета 8,00
27 Инхалационна терапия 6,00
28 Дарсонвал 8,00
29 Общоукрепваща гимнастика 20,00
30 Криотерапия 4,00
31 Масаж на цяло тяло 50,00
32 Масаж – частичен / крайници, гръб / 30,00
33 Масажна яка 20,00
34 Механомасаж – вакуумен 7,00
35 Ултразвукова терапия 10,00
36 Лазертерапия 30,00
37 Специализирани методики – Бобат, Войта и др. 20,00
38 Деца под 14 год. цени по НЗОК
39 Лечение НЧТ/СЧТ  на две полета 8,00
40 Лазертерапия – УНГ 10,00
41 При доплащане след проведено лечение с направление цени по НЗОК
  КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ  
1 Кръвна картина – 8 показателя 5,00
2 Скорост на утаяване на еритроцити 2,00
3 Време на кървене 2,00
4 Време на съсирване 2,00
5 Протромбиново време 4,00
6 Активирано парциално тромбопластиново време 4,00
7 Фибриноген 4,00
8 pH 1,00
9 Специфично тегло 1,00
10 Белтък 1,00
11 Глюкоза 1,00
12 Кетонови тела (ацетон в урината) 1,00
13 Уробилиноген 1,00
14 Билирубин 1,00
15 Количество белтък 3,00
16 Количество глюкоза 3,00
17 Кръв 1,00
18 Нитрити в урината 1,00
19 Качествено изследване на урина – 10 показателя 5,00
20 Седимент – ориентировъчно изследване 3,00
21 Окултни кръвоизливи 6,00
22 Глюкоза 3,00
23 Кръвно-захарен профил 8,00
24 Креатинин 3,00
25 Урея 3,00
26 Билирубин – общ 3,00
27 Билирубин – директен 3,00
28 Общ белтък 3,00
29 Албумин 3,00
30 Холестерол 3,00
31 HDL-холестерол 3,00
32 Триглицериди 3,00
33 Гликиран хемоглобин – A1C 12,00
34 Пикочна киселина 4,00
35 АСАТ 3,00
36 АЛАТ 3,00
37 Креатинкиназа /КК/ 3,00
38 ГГТ 3,00
39 Алкална фосфатаза /АФ/ 3,00
40 U Алфа-амилаза 5,00
41 Алфа-амилаза 5,00
42 Липаза 7,00
43 Натрий 2,00
44 Калий 2,00
45 Общ калций 3,00
46 Общ калций У 3,00
47 Фосфор 3,00
48 Фосфор У 3,00
49 Желязо 4,00
50 ЖСК 4,00
51 Диференциално броене на левкоцити в кръв – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване 5,00
52 Морфология на еритроцити в кръв – визуално микроскопско изсл. 5,00
53 LDH 3,00
54 Кръвна група 10,00
55 Магнезий 5,00
56 C – Реактивен протеин 8,00
57 LDL-холестерол 5,00
58 Васерман 6,00
59 Кисела фосфатаза 4,00
60 AST 8,00
61 RF 8,00
62 Hb S Ag / Хепатит В / 15,00
63 СПИН / HIV 1 /2/ 15,00
64 ХЕПАТИТ С /anti HCV/ 15,00
65 fT4 15,00
66 TSH 15,00
67 PSA 15,00
68 CA-15-3 16,00
69 CA-19-9 16,00
70 CA 125 16,00
71 CEA 16,00
72 Алфа-фетопротеин 16,00
73 FT3 15,00
74 DHEA-S 16,00
75 Бета-хорионгонадотропин 16,00
76 C3 комплемент 15,00
77 С4 комплемент 15,00
78 Имунореактивен инсулин 16,00
79 Tg (тиреоглобулин) 25,00
80 MAT (Anti-TPO) 17,00
81 TAT (Anti-Tg) 17,00
82 Карбамазепин 16,00
83 Валпроева киселина 16,00
84 Микроалбуминурия 12,00
85 Progesteron 15,00
86 LH 15,00
87 FSH 15,00
88 Prolactin 15,00
89 Estradiol 15,00
90 Testosteron 15,00
91 TSH – Рецепторни антитела 30,00
92 17-ОН-Прогестерон 16,00
93 С-Пептид 20,00
94 Йонизиран калций 5,00
95 Австралийски антеген 15,00
96 Феритин 16,00
97 Витамин В12 18,00
98 Имуноглобулин  А 15,00
99 Имуноглобулин  М 15,00
100 Имуноглобулин  G 15,00
101 Имуноглобулин  E 20,00
102 Фолат в серума 15,00
103 Витамин Д3 /25- ОН /  35,00
104 Хомоцистеин 30,00
105 Количествен тест COVID-19 IgG / CLIA   / 25,00
106 EBV-IgM – Инфекциозна мононуклеоза 20,00
  ПАРАЗИТОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ  
  ИМУНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
1 За токсоплазмоза – ЕЛИЗА – IgG 14,00
2 За ехинококоза – ЕЛИЗА – Ridascreen 15,00
3 За трихинелоза – ЕЛИЗА 15,00
  КУЛТУРЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
1 За бластоцистоза ( среда на Павлова ) 7,00
  МОРФОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
1 За ламбиоза ( препарат от фекалии с луголов разтвор ) 7,00
2 За амебиоза ( препарат с Луголов разтвор ) 7,00
3 За чревни протозоози ( обогатителен формалин-етеров метод ) 7,00
4 За чревни хелминтози ( обогатителен седиментационен метод ) 7,00
5 За чревни хелминтози ( обогатителен флотационен метод ) 7,00
6 За ентеробиоза ( метод на Греъм ) / Скоч лента/ 7,00
7 За ентеробиоза ( перианално остъргване ) 7,00
8 Изследване за чревни паразити – пакет 6,00
9 Изследване за чревни паразити – възрастни – здравни книжки 7,00
10 Токсоплазмоза IgG и IgМ – антитела 25,00
11 Изследване на фертилитет на ехинококова киста 9,00
  МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ  
1 Урина 12,00
2 Вагинален секрет 12,00
3 Гърлен секрет 12,00
4 Носен секрет 12,00
5 Храчка 12,00
6 Уретрален секрет 12,00
7 Цервикален секрет 12,00
8 Очен секрет 12,00
9 Ушен секрет 12,00
10 Раневи секрет 12,00
11 Простатен секрет 12,00
12 Еякулат 12,00
13 Кърма 12,00
14 Пунктат 12,00
15 Хламидия 15.00
16 Фецес за дизинтерия 8,00
17 Фецес за салмонела 8,00
18 Фецес за Е коли 8,00
19 Фецес за пат. стафилококи  8,00
20 Фецес за кандида 8,00
21 Антибиограма – стандартна с 12 антибиотика 14,00
22 Директна микроскопия 8,50
23 RPR (Васерман) 7.00
24 ASLO 7.00
25 RF (Ревматоиден фактор) 7.00
26 Антигенен бърз тест за COVID – 19 20,00
  ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА  
1 Рентгенография на лицеви кости 1 проекция 30,00
2 Рентгенография на лицеви кости 2 проекции 35,00
3 Рентгенография на околоносни синуси 40,00
4 Специални центражи на черепа 1 проекция 40,00
5 Специални центражи на черепа 2 проекции 45,00
6 Рентгенография на стернум 1 проекция 40,00
7 Рентгенография на стернум 2 проекции 40,00
8 Рентгенография на ребра 35,00
9 Рентгеноскопия на бял дроб 40,00
10 Рентгенография на крайници 1 проекция 30,00
11 Рентгенография на крайници 2 проекции 35,00
12 Рентгенография на длан и пръсти 1 проекция 30,00
13 Рентгенография на длан и пръсти 2 проекции 35,00
14 Рентгенография на длани – сравнителна /2-те длани едновременно/ 40,00
15 Рентгенография на стерноклавикуларна става 35,00
16 Рентгенография на сакроилиачна става – двустранно 40,00
17 Рентгенография на тазобедрена става 1 проекция 35,00
18 Рентгенография на тазобедрена става 2 проекции 40,00
19 Рентгенография на бедрена кост 2 проекции 40,00
20 Рентгенография на бедрена кост 1 проекция 35,00
21 Рентгенография на колянна става 1 проекция 35,00
22 Рентгенография на колянна става 2 проекции 40,00
23 Рентгенография на колена – сравнителна /2-те колена едновременно/ 40,00
24 Рентгенография на подбедрица 1 проекция 35,00
25 Рентгенография на подбедрица 2 проекции 40,00
26 Рентгенография на глезенна става 1 проекция 30,00
27 Рентгенография на глезенна става 2 проекции 35,00
28 Рентгенография на стъпало и пръсти 1 проекция 30,00
29 Рентгенография на стъпало и пръсти 2 проекции 35,00
30 Рентгенография на стъпала – сравнителна  40,00
31 Рентгенография на клавикула 35,00
32 Рентгенография на акромиоклавикуларна става 35,00
33 Рентгенография на скапула – 1 проекция 35,00
34 Рентгенография на скапула – 2 проекции 40,00
35 Рентгенография на раменна става 40,00
36 Рентгенография на хумерус 1 проекция 35,00
37 Рентгенография на хумерус 2 проекции 40,00
38 Рентгенография на лакътна става 1 проекция 30,00
39 Рентгенография на лакътна става 2 проекции 35,00
40 Рентгенография на антебрахиум 1 проекция 30,00
41 Рентгенография на антебрахиум 2 проекции 35,00
42 Рентгенография на гривнена става 1 проекция 30,00
43 Рентгенография на гривнена става 2 проекции 35,00
44 Рентгенография на череп 1 пр-я 35,00
45 Рентгенография на череп 2 пр-ии 40,00
46 Рентгенография на гръбначни прешлени 2 проекции 40,00
47 Рентгенография на гръбначни прешлени 1 проекция 35,00
48 Рентгенография на гръден кош и бял дроб 2 проекции 45,00
49 Рентгенография на гръден кош и бял дроб 1 проекция 40,00
50 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 2 проекции 45,00
51 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 1 проекция 40,00
52 Обзорна рентгенография на корем 40,00
53 Рентгенография на таз 40,00
54 Рентгенография на бъбреци 40,00
55 Ехография на ендокринна система 30,00
56 Ехография на 1 млечна жлеза 30,00
57 Ехография на млечни жлези 50,00
58 Ехография на лицево-челюстна област 30,00
59 Ехография на един коремен орган 25,00
60 Ехография на жлъчно-чернодробна област 40,00
61 Ехография на полова система 30,00
62 Ехография на ПОС 30,00
63 Ехографска диагностика на коремни органи и ретроперитонеум 70,00
64 Мамография на двете млечни жлези 60,00
65 Мамография на една гърда 30,00
66 Преописание на рентг.снимка-за ТЕЛК, санаториум и др. 15,00
67 Дубликат на диск  10,00
68 КТ на глава 140,00
69 КТ на шия 140,00
70 КТ на синуси 140,00
71 КТ на бял дроб 140,00
72 КТ на медиастинум 140,00
73 КТ на тазови органи 140,00
74 КТ на стави 140,00
75 КТ на тазобедрени стави 140,00
76 КТ на крайници 140,00
77 КТ на коремни органи 140,00
78 КТ на коремни и тазови органи 180,00
79 КТ на гръбначни прешлени 140,00