Цените са в лева. Последна промяна: 05.05.2022 г.

 ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИЦени
 КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 
01.01Кръвна картина – 8 показателя5,00
01.03Скорост на утаяване на еритроцити2,00
01.04Време на кървене2,00
01.04Време на съсирване2,00
01.05Протромбиново време4,00
01.06Активирано парциално тромбопластиново време4,00
01.07Фибриноген4,00
01.08pH1,00
01.08Специфично тегло1,00
01.08Белтък1,00
01.08Глюкоза1,00
01.08Кетонови тела (ацетон в урината)1,00
01.08Уробилиноген1,00
01.08Билирубин1,00
01.08Количество белтък3,00
01.08Количество глюкоза3,00
01.08Кръв1,00
51.00Нитрити в урината1,00
01.08.10Качествено изследване на урина – 10 показателя5,00
01.09Седимент – ориентировъчно изследване3,00
01.10Окултни кръвоизливи6,00
01.11Глюкоза3,00
01.12Кръвно-захарен профил8,00
01.13Креатинин3,00
01.14Урея3,00
01.15Билирубин – общ3,00
01.16Билирубин – директен3,00
01.17Общ белтък3,00
01.18Албумин3,00
01.19Холестерол3,00
01.20HDL-холестерол3,00
01.21Триглицериди3,00
01.22Гликиран хемоглобин – A1C12,00
01.23Пикочна киселина4,00
01.24АСАТ3,00
01.25АЛАТ3,00
01.26Креатинкиназа /КК/3,00
01.27ГГТ3,00
01.28Алкална фосфатаза /АФ/3,00
01.29U Алфа-амилаза5,00
01.29Алфа-амилаза5,00
01.30Липаза7,00
01.31Натрий2,00
01.32Калий2,00
01.34Общ калций3,00
01.34Общ калций У3,00
01.35Фосфор3,00
01.35Фосфор У3,00
01.36Желязо4,00
01.37ЖСК4,00
01.40Диференциално броене на левкоцити в кръв – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване5,00
01.41Морфология на еритроцити в кръв – визуално микроскопско изсл.5,00
01.42LDH3,00
01.44Кръвна група10,00
01.45Магнезий5,00
01.46C – Реактивен протеин8,00
01.50LDL-холестерол5,00
02.07Васерман6,00
01.99Кисела фосфатаза4,00
02.09AST8,00
02.10RF8,00
10.08fT415,00
10.09TSH15,00
10.10PSA15,00
10.11CA-15-316,00
10.12CA-19-916,00
10.13CA 12516,00
10.13CEA16,00
10.14Алфа-фетопротеин16,00
10.15FT315,00
10.15DHEA-S16,00
10.15Бета-хорионгонадотропин16,00
10.15C3 комплемент15,00
10.15С4 комплемент15,00
10.15Имунореактивен инсулин16,00
10.15Tg (тиреоглобулин)25,00
10.15MAT (Anti-TPO)17,00
10.15TAT (Anti-Tg)17,00
10.16Карбамазепин16,00
10.17Валпроева киселина16,00
10.20Микроалбуминурия12,00
10.21Progesteron15,00
10.22LH15,00
10.23FSH15,00
10.24Prolactin15,00
10.25Estradiol15,00
10.26Testosteron15,00
10.61CEA15,00
10.99TSH – Рецепторни антитела30,00
10.9917-ОН-Прогестерон16,00
10.99С-Пептид20,00
01.72Йонизиран калций5,00
51.95Австралийски антеген15,00
51.99Феритин16,00
52.00Витамин В1218,00
52.01Имуноглобулин  А15,00
52.02Имуноглобулин  М15,00
52.03Имуноглобулин  G15,00
52.04Имуноглобулин  E26,00
54.01Фолат в серума15,00
54.02Витамин Д3 /25- ОН / 35,00
54.03Хомоцистеин30,00
54.04Антигенен комбиниран бърз тест COVID-19 и грип А + Б40,00
54.05Количествен тест COVID-19 IgG / CLIA   /25,00
 ПАРАЗИТОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 
 ИМУНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
4,03За токсоплазмоза – ЕЛИЗА – IgG13,00
4,04За ехинококоза – ЕЛИЗА – Ridascreen15,00
4,04За трихинелоза – ЕЛИЗА15,00
 КУЛТУРЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
4,01За бластоцистоза ( среда на Павлова )7,00
  МОРФОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
4,01За ламбиоза ( препарат от фекалии с луголов разтвор )7,00
4,01За амебиоза ( препарат с Луголов разтвор )7,00
4,01За чревни протозоози ( обогатителен формалин-етеров метод )7,00
4,01За чревни хелминтози ( обогатителен седиментационен метод )7,00
4,01За чревни хелминтози ( обогатителен флотационен метод )7,00
4,01За ентеробиоза ( метод на Греъм ) / Скоч лента/7,00
4,01За ентеробиоза ( перианално остъргване )7,00
4,01Изследване за чревни паразити – пакет6
4,01Изследване за чревни паразити – възрастни – здравни книжки7
4,03Токсоплазмоза IgG и IgМ – антитела25,00
4,04Изследване на фертилитет на ехинококова киста9,00
 Антигенен бърз тест за COVID – 1920,00
 МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 
2,13Урина12,00
2,14Вагинален секрет12,00
2,16Гърлен секрет12,00
2,16Носен секрет12,00
2,17Храчка12,00
2,14Уретрален секрет12,00
2,14Цервикален секрет12,00
2,15Очен секрет12,00
2,15Ушен секрет12,00
2,15Раневи секрет12,00
2,14Простатен секрет12,00
2,14Еякулат12,00
2,15Кърма12,00
2,15Пунктат12,00
2,15Ликвор12,00
2,20Хламидия15.00
2,12Фецес за дизинтерия8,00
2,12Фецес за салмонела8,00
2,12Фецес за Е коли8,00
2,12Фецес за пат. стафилококи 8,00
2,14Фецес за кандида8,00
2,19Антибиограма – стандартна с 6 антибиотика8,00
2,19Антибиограма – стандартна с 12 антибиотика14,00
2,14Директна микроскопия8,50
2,07RPR (Васерман)7.00
2,09ASLO7.00
2,10RF (Ревматоиден фактор)7.00
 ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 
1Рентгенография на лицеви кости 1 проекция30,00
2Рентгенография на лицеви кости 2 проекции35,00
3Рентгенография на околоносни синуси40,00
4Специални центражи на черепа 1 проекция40,00
5Специални центражи на черепа 2 проекции45,00
6Рентгенография на стернум 1 проекция40,00
7Рентгенография на стернум 2 проекции40,00
8Рентгенография на ребра35,00
9Рентгеноскопия на бял дроб40,00
10Рентгенография на крайници 1 проекция30,00
11Рентгенография на крайници 2 проекции35,00
12Рентгенография на длан и пръсти 1 проекция30,00
13Рентгенография на длан и пръсти 2 проекции35,00
14Рентгенография на длани – сравнителна /2-те длани едновременно/40,00
15Рентгенография на стерноклавикуларна става35,00
16Рентгенография на сакроилиачна става – двустранно40,00
17Рентгенография на тазобедрена става 1 проекция35,00
18Рентгенография на тазобедрена става 2 проекции40,00
19Рентгенография на бедрена кост 2 проекции40,00
20Рентгенография на бедрена кост 1 проекция35,00
21Рентгенография на колянна става 1 проекция35,00
22Рентгенография на колянна става 2 проекции40,00
23Рентгенография на колена – сравнителна /2-те колена едновременно/40,00
24Рентгенография на подбедрица 1 проекция35,00
25Рентгенография на подбедрица 2 проекции40,00
26Рентгенография на глезенна става 1 проекция30,00
27Рентгенография на глезенна става 2 проекции35,00
28Рентгенография на стъпало и пръсти 1 проекция30,00
29Рентгенография на стъпало и пръсти 2 проекции35,00
30Рентгенография на стъпала – сравнителна 40,00
31Рентгенография на клавикула35,00
32Рентгенография на акромиоклавикуларна става35,00
33Рентгенография на скапула – 1 проекция35,00
34Рентгенография на скапула – 2 проекции40,00
35Рентгенография на раменна става40,00
36Рентгенография на хумерус 1 проекция35,00
37Рентгенография на хумерус 2 проекции40,00
38Рентгенография на лакътна става 1 проекция30,00
39Рентгенография на лакътна става 2 проекции35,00
40Рентгенография на антебрахиум 1 проекция30,00
41Рентгенография на антебрахиум 2 проекции35,00
42Рентгенография на гривнена става 1 проекция30,00
43Рентгенография на гривнена става 2 проекции35,00
44Рентгенография на череп 1 пр-я35,00
45Рентгенография на череп 2 пр-ии40,00
46Рентгенография на гръбначни прешлени 2 проекции40,00
47Рентгенография на гръбначни прешлени 1 проекция35,00
48Рентгенография на гръден кош и бял дроб 2 проекции45,00
49Рентгенография на гръден кош и бял дроб 1 проекция40,00
50Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 2 проекции45,00
51Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 1 проекция40,00
52Обзорна рентгенография на корем40,00
53Рентгенография на таз40,00
54Рентгенография на бъбреци40,00
55Ехография на ендокринна система30,00
56Ехография на 1 млечна жлеза30,00
57Ехография на млечни жлези50,00
58Ехография на лицево-челюстна област30,00
59Ехография на един коремен орган25,00
60Ехография на жлъчно-чернодробна област40,00
61Ехография на полова система30,00
62Ехография на ПОС30,00
63Ехографска диагностика на коремни органи и ретроперитонеум70,00
64Мамография на двете млечни жлези60,00
65Мамография на една гърда30,00
66Преописание на рентг.снимка-за ТЕЛК, санаториум и др.15,00
67Дубликат на диск 10,00
68КТ на глава120,00
69КТ на шия120,00
70КТ на синуси120,00
71КТ на бял дроб120,00
72КТ на медиастинум120,00
73КТ на тазови органи120,00
74КТ на стави120,00
75КТ на тазобедрени стави120,00
76КТ на крайници120,00
77КТ на коремни органи120,00
78КТ на коремни и тазови органи160,00
79КТ на гръбначни прешлени120,00
 ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ 
1Първичен преглед50,00
2Вторичен преглед25,00
3Преглед в домашни условия45,00
4ЛКК54,00
5Медицинско свидетелство са шофьор кат.”В”15,00
6Медицинско свидетелство са шофьор кат.”С”49,00
7Медицинско свидетелство – специалист 7,00
8Медицинско свидетелство за ученици  или студенти /на специалист/7,00
9Медицинско свидетелство за работа в страната35,00
 ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИЦени
10Медицинско свидетелство за работа в чужбина 40,00
11Медицинско свидетелство за гражданство 45,00
12Медицинско свидетелство за брак 10,00
13Мускулна инжекция5,00
14Венозна инжекция5,00
15Подкожна инжекция5,00
16Проба Манту11,00
17Поставяне на ТАП5,00
18Интрадермални скарификационни и епикутанни тестове5,00
19Цитонамазка10,00
20Остеодензитометрия14,00
 АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ 
1Ехография на млечни жлези30,00
2Ехография /УЗД/ на небременни жени20,00
3Ехография /УЗД/ на бременни жени  извън Здравна  каса20,00
4Трансвагинална ехография30,00
5Кардиотокографски запис20,00
6Премахване  на полип18,00
7Електрокоагулация30,00
8Поставяне на спирала50,00
9Поставяне на спирала “Мirena”50,00
10Вземане на вагинален секрет10,00
11Вземане на цитонамазка10,00
12Тъканно деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка, с изключение на химична каутеризация30,00
13Отстраняване на чуждо тяло от/или адхезиолиза на влагалището10,00
14Колпоскопия с електрокоагулация40,00
 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ 
1Диагностичен ултразвук на коремни органи30,00
 ДЕРМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ 
2Електрокоагулация50,00
 ЕНДОКРИНОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ 
1Обучение на болен с ендокринологично заболяване5,00
2Ехография на щитовидна жлеза20,00
3Остеодензитометрия20,00
4Преглед и комплексна оценка на болен с диабетно стъпало5,00
 Платен преглед с ехография на щитовидна жлеза 60,00
 КАРДИОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ  
1Сърдечно-съдов тест с натоварване (бягаща пътечка или велосипеден ергометър)50,00
2ЕКГ Холтер мониториране40,00
3Електрокардиограма с 12 и повече отвеждания10,00
4ЕКГ  с  разчитане5,00
5Непрекъснат 24 часов запис на АН (Холтер мониториране)30,00
6Ехокардиография50,00
7Измерване на кръвно налягане5,00
 НЕФРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ 
1Диагностичен ултразвук на ПОС30,00
 НЕВРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ 
1Доплерова сонография35,00
2Електроенцефалография / ЕЕГ /40,00
2Електроневрография  / ЕМГ / на един крайник 40,00
3Електроневрография  / ЕМГ / на два  крайника60,00
4Електроневрография  / ЕМГ / на четири   крайника80,00
5Иглена ЕМГ – включва и консуматива70,00
6Треморограма 40,00
 ОРТОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ 
1Диагностична и терапевтична пункция на стави30,00
2Лечебна ставна пункция на раменна става30,00
3Гипсова превръзка (циркулярна)30,00
4Имобилизация с използване на шина (лонгета)10,00
5Шийна имобилизация (яка)10,00
6Гипсова имобилизация на горен крайник30,00
7Гипсова имобилизация на долен крайник40,00
8Сваляне на гипс15,00
 ОЧЕН КАБИНЕТ 
1Изследване на зрителна острота5,00
2Гониоскопия10,00
3Изследване на преден очен сегмент – биомикроскопия10,00
4Изследване с триогледални стъкла25,00
5Фундобиомикроскопия25,00
6Компютърна периметрия30,00
7Изследване на цветно зрение с цветни таблици10,00
8Изследване на адаптацията3,00
9Изследване на акомодацията3,00
10Изследване на заден очен сегмент10,00
11Офталмоскопия (директна или индиректна)20,00
12Екзофталмометрия10,00
13Тонометрия10,00
14Изследване на рефракция с предписване на очила20,00
15Сваляне и промиване на контактни лещи5,00
16Сондиране на каналикули и промиване на слъзни пътища15,00
17Отстраняване на чуждо тяло от роговицата и конюнктивата30,00
18Терапевтична субконюнктивална и ретробулбарна инжекция15,00
19Ехография на око  
20Измерване на вътреочно налягане с пневматичен безконтактен тонометър 10,00
   
 ПУЛМОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ 
1Първичен преглед50,00
2Вторичен преглед25,00
 РЕВМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ 
1Първичен преглед50,00
2Вторичен преглед25,00
 СЪДОВА ХИРУРГИЯ 
1Първичен преглед при съдов хирург40,00
2Вторичен преглед при съдов хирург20,00
3Доплерова сонография40,00
 УНГ  КАБИНЕТ 
1Конвенционална аудиометрия – прагова20,00
2Клиничен тест за слух (шепотна и разговорна реч, камертонални проби)5,00
3Отоневрологично изследване50,00
4Тимпанометрия20,00
5Промивка на ухо за церумен40,00
6Отоскопия10,00
7Предна тампонада при епистаксис40,00
8Отстраняване на назална тампонада20,00
9Риноскопия10,00
10Индиректна ларингоскопия40,00
11Отстраняване на вътрелуменно чуждо тяло от ухо40,00
12Отстраняване на чуждо тяло от носа40,00
13Отстраняване на чуждо тяло от тонзилите40,00
 УРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ 
1Поставяне на катетър20,00
2Смяна на катетър20,00
3Диагностичен ултразвук на ПОС20,00
4Вземане на биопсичен материал (уретра, пикочен мехур, пенис, простата)10,00
5Дилатация на уретра30,00
6Инцизия на простатата20,00
7Вземане на биопсичен материал: простата10,00
8Диагностичен ултразвук на простата20,00
9Инстилация на медикаменти в пикочен мехур30,00
10Промивка на катетер или дрен20,00
11Поставяне на цистофикс50,00
 ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ 
1Вземане на биопсичен материал (от гърда, кожа, подкожна тъкан, уретра, пикочен мехур, пенис, лимфен възел, простата)40,00
2Отстраняване на хирургичен шевен материал – до 5 шева10,00
3Отстраняване на хирургичен шевен материал – над 5 шева20,00
4Локална анестезия – проводна, инфилтрационна15,00
5Инцизия на меки тъкани30,00
6Инцизия на гръдна жлеза30,00
7Инцизия на кожа и подкожна тъкан30,00
8Ексцизионна обработка при рани, инфекции, изгаряния и шев на меки тъкани до ниво фасция на глава и гръб30,00
9Лечение на гноен хидрозаденит с контрол40,00
10Пункция при повърхностни кисти и абцеси (диагностична)30,00
11Инцизия на меки тъкани в областта на гениталиите и бъбреците30,00
12Инцизия на повърхностно разположен флегмон на глава и гръб40,00
13Инцизия на подкожен панарициум или паронихия30,00
14Кюретиране на кожни лезии ( molluscum contagiosum ) – химиотерапия30,00
15Вземане на биопсичен материал: кожа и подкожна тъкан30,00
16Сондиране на фистули30,00
17Ексцизионна обработка при рана, инфекция или изгаряне30,00
18Отстраняване на нокът, нокътно легло и нокътна гънка50,00
19Инцизия на абсцес – кожа и подкожие- с местна анестезия40,00
20Отстраняване на доброкачествени тумори – кожа и подкожие- с местна анестезия50,00
21Отваряне, почистване и дренаж на подкожен хематом с местна анестезия50,00
22 Екстракция на чуждо тяло от кожа и подкожие с местна анестезия50,00
23Хирургическа обработка на рани, инфекции, изгаряния30,00
24Шев на хирургична рана до 5 см с местна анестезия30,00
25Шев на хирургична рана над 5 см с местна анестезия40,00
26Превръзка на рана10,00
27Превръзка на неусложнена рана -малка20,00
28Превръзка на неусложнена рана -средна20,00
29Превръзка на неусложнена рана -голяма30,00
30Превръзка на секретираща рана20,00
31Превръзка на рана +сваляне на конци30,00
32Промивка на раневи дренаж10,00
33Промивка на рана10,00
34Дигитално  изследване на ректума30,00
35Ректална тампонада30,00
36Репозиция на хемороиди30,00
37Отстраняване на хирургични шевове главата и шията10,00
38Отстраняване на кърлеж ( неоперативно )20,00
39Отстраняване на кърлеж чрез кюртаж или ексцизия с местна анестезия40,00
40Френулотомия50,00
41Операция на пиларна киста100,00
42Операция на атером на  главата50,00
 ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА 
1Аналитична ЛФК10,00
2ЛФК с уреди10,00
3Лечебна физкултура10,00
4Дихателна гимнастика10,00
7Механотерапия10,00
8Механотерапия ” Kinetec”10,00
9Механотерапия ” Fisiotec”10,00
10Трениране и използване на протезно и изправящо устройство8,00
11Фототерапия / Солукс /3,00
12Терапия при лимфостази – “Lymfapress” – крайник12,00
13Терапия при лимфостази – “Lymfapress” – панталон20,00
14Лечение с НЧТ – електрофореза5,50
15Лечение с СЧТ5,50
16Лечение с ВЧТ – УВЧ6,00
17Магнитотерапия5,00
18Електростимулация – 1 поле5,00
19Електростимулация 2 и повече полета8,00
20Диадинамик5,50
21Интерферентни токове5,50
22Лечение с ултравиолетови лъчи/БИОПТРОН/4,00
23“MAG – 30C – кушетка8,00
24“HOT MAGNER “8,00
25“Magnet – 89 m “4,00
26“Magnet – 89 m “7,00
27Инхалационна терапия3,00
28Дарсонвал6,00
29Общоукрепваща гимнастика8,00
30Криотерапия2,00
31Масаж на цяло тяло25,00
32Масаж – частичен / крайници, гръб /15,00
33Масажна яка15,00
34Механомасаж – вакуумен7,00
35Ултразвукова терапия5,00
36Лазертерапия30,00
37Специализирани методики – Бобат, Войта и др.12,00

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ- ПАКЕТИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Включена отстъпка, спрямо единичната цена ПАКЕТ – ПРОФИЛАКТИКА – 40 ЛВ.

1.Пълна кръвна картина- 8 показателя

2.Чернодробна функция – основни показатели

– АСАТ , АЛАТ , ГГТ , ОБЩ БИЛИРУБИН , ДИРЕКТЕН БИЛИРУБИН

3.Бъбречна функция – основни показатели

-УРЕЯ , КРЕАТИНИН, ПИКОЧНА КИСЕЛИНА

4.Липиден профил

-ОБЩ ХОЛЕСТЕРОЛ ; ТРИГЛИЦЕРИДИ ; HDL- ХОЛЕСТЕРОЛ ; LDL- ХОЛЕСТЕРОЛ,

-VLDL – ХОЛЕСТЕРОЛ

5.Кръвна захар

ПАКЕТ- ВИТАМИНИ – 50 ЛВ.

-V1T.B 12 ; V1T.D3/25-ОН/

ПАКЕТ- АНЕМИЯ – 25 ЛВ.

-Пълна кръвна картина, V1T.B 12 , Серумно жепязо

ПАКЕТ- ЩИТОВИДНА Ж/1Е3А – 60 ЛВ.

1.TSH, FT4, ANT1 -TPO/ MAT/, ANT1-TG /TAT/

ПАКЕТ -НАРУШЕНИЯ 8 ОБМЯНА ТА – 30 ЛВ.

1.ИМУНОРЕАКТИВЕН ИНСУЛИН -1БР. НА ГЛАДНО ;

ГЛЮКОЗА, ПИКОЧНА КИСЕЛИНА ; ОБЩ ХОЛЕСТЕРОЛ ; ТРИГЛИЦЕРИДИ, HDL- ХОЛЕСТЕРОЛ ; LDL- ХОЛЕСТЕРОЛ ; VLDL – ХОЛЕСТЕРОЛ