Клинична лаборатория

 

КодУслугаЦена
01.01 Кръвна картина – 8 показателя 5.00 лв.
01.03 Скорост на утаяване на еритроцити 2.00 лв.
01.04 Време на кървене 2.00 лв.
01.04 Време на съсирване 2.00 лв.
01.05 Протромбиново време 4.00 лв.
01.06 Активирано парциално тромбопластиново време 4.00 лв.
01.07 Фибриноген 4.00 лв.
01.08 pH 1.00 лв.
01.08 Специфично тегло 1.00 лв.
01.08 Белтък 1.00 лв.
01.08 Глюкоза 1.00 лв.
01.08 Кетонови тела (ацетон в урината) 1.00 лв.
01.08 Уробилиноген 1.00 лв.
01.08 Билирубин 1.00 лв.
01.08 Количество белтък 3.00 лв.
01.08 Количество глюкоза 3.00 лв.
01.08 Кръв 1.00 лв.
51.00 Нитрити в урината 1.00 лв.
01.08.10 Качествено изследване на урина – 10 показатела 5.00 лв.
01.09 Седимент – ориентировъчно изследване 3.00 лв.
01.10 Окултни кръвоизливи 6.00 лв.
01.11 Глюкоза 3.00 лв.
01.12 Кръвно-захарен профил 8.00 лв.
01.13 Креатинин 3.00 лв.
01.14 Урея 3.00 лв.
01.15 Билирубин – общ 3.00 лв.
01.16 Билирубин – директен 3.00 лв.
01.17 Общ белтък 3.00 лв.
01.18 Албумин 3.00 лв.
01.19 Холестерол 3.00 лв.
01.20 HDL-холестерол 3.00 лв.
01.21 Триглицериди 3.00 лв.
01.22 Гликиран хемоглобин – A1C 12.00 лв.
01.23 Пикочна киселина 4.00 лв.
01.24 АСАТ 3.00 лв.
01.25 АЛАТ 3.00 лв.
01.26 Креатинкиназа /КК/ 3.00 лв.
01.27 ГГТ 3.00 лв.
01.28 Алкална фосфатаза /АФ/ 3.00 лв.
01.29 U Алфа-амилаза 5.00 лв.
01.29 Алфа-амилаза 5.00 лв.
01.30 Липаза 7.00 лв.
01.31 Натрий 2.00 лв.
01.32 Калий 2.00 лв.
01.34 Общ калций 3.00 лв.
01.34 Общ калций У 3.00 лв.
01.35 Фосфор 3.00 лв.
01.35 Фосфор У 3.00 лв.
01.36 Желязо 4.00 лв.
01.37 ЖСК 4.00 лв.
01.40 Диференциално броене на левкоцити в кръв – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване 5.00 лв.
01.41 Морфология на еритроцити в кръв – визуално микроскопско изсл. 5.00 лв.
01.42 LDH 3.00 лв.
01.44 Кръвна група 10.00 лв.
01.45 Магнезий 5.00 лв.
01.46 C – Реактивен протеин 8.00 лв.
01.50 LDL-холестерол 5.00 лв.
02.07 Васерман 6.00 лв.
01.99 Кисела фосфатаза 4.00 лв.
02.09 AST 6.00 лв.
02.10 RF 6.00 лв.
10.08 fT4 15.00 лв.
10.09 TSH 15.00 лв.
10.10 PSA 15.00 лв.
10.11 CA-15-3 15.00 лв.
10.12 CA-19-9 15.00 лв.
10.13 CA 125 15.00 лв.
10.13 CEA 15.00 лв.
10.14 Алфа-фетопротеин 15.00 лв.
10.15 FT3 15.00 лв.
10.15 DHEA-S 16.00 лв.
10.15 Бета-хорионгонадотропин 15.00 лв.
10.15 C3 комплемент 15.00 лв.
10.15 С4 комплемент 15.00 лв.
10.15 Имунореактивен инсулин 16.00 лв.
10.15 Tg (тиреоглобулин) 25.00 лв.
10.15 MAT (Anti-TPO) 17.00 лв.
10.15 TAT (Anti-Tg) 17.00 лв.
10.16 Карбамазепин 15.00 лв.
10.17 Валпроева киселина 15.00 лв.
10.20 Микроалбуминурия 10.00 лв.
10.21 Progesteron 15.00 лв.
10.22 LH 15.00 лв.
10.23 FSH 15.00 лв.
10.24 Prolactin 15.00 лв.
10.25 Estradiol 15.00 лв.
10.26 Testosteron 15.00 лв.
10.61 CEA 15.00 лв.
10.99 TSH – Рецепторни антитела 30.00 лв.
10.99 17-ОН-Прогестерон 16.00 лв.
10.99 С-Пептид 20.00 лв.
01.72 Йонизиран калций 5.00 лв.
51.95 Австралийски антеген 15.00 лв.
51.99 Феритин 16.00 лв.
52.00 Витамин В12 16.00 лв.
52.01 Имуноглобулин А 15.00 лв.
52.02 Имуноглобулин М 15.00 лв.
52.03 Имуноглобулин G 15.00 лв.
52.04 Имуноглобулин E 26.00 лв.
54.01 Фолат в серума 15.00 лв.
  Витамин Д3 /25- ОН / 35.00 лв.

  

Паразитологична лаборатория

 

ИМУНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

КодУслугаЦена
04.03 За токсоплазмоза – ЕЛИЗА – IgG 13.00 лв.
04.04 За ехинококоза – ЕЛИЗА – Ridascreen 15.00 лв.
04.04 За трихинелоза – ЕЛИЗА 15.00 лв.

 

КУЛТУРЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

КодУслугаЦена
04.01 За бластоцистоза ( среда на Павлова ) 7.00 лв.

 

МОРФОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

КодУслугаЦена
04.01 За ламбиоза ( препарат от фекалии с луголов разтвор ) 7.00 лв.
04.01 За амебиоза ( препарат с Луголов разтвор ) 7.00 лв.
04.01 За чревни протозоози ( обогатителен формалин-етеров метод ) 7.00 лв.
04.01 За чревни хелминтози ( обогатителен седиментационен метод ) 7.00 лв.
04.01 За чревни хелминтози ( обогатителен флотационен метод ) 7.00 лв.
04.01 За ентеробиоза ( метод на Греъм ) / Скоч лента/ 7.00 лв.
04.01 За ентеробиоза ( перианално остъргване ) 7.00 лв.
04.01 Изследване за чревни паразити – пакет 6.00 лв.
04.01 Изследване за чревни паразити – възрастни – здравни книжки 7.00 лв.
04.03 Токсоплазмоза IgG и IgМ – антитела 25.00 лв.
04.04 Изследване на фертилитет на ехинококова киста 9.00 лв.

 

Микробиологична лаборатория

 

КодУслугаЦена
02.13 Урина 7.00 лв.
02.14 Вагинален секрет 7.00 лв.
02.16 Гърлен секрет 7.00 лв.
02.16 Носен секрет 7.00 лв.
02.17 Храчка 7.00 лв.
02.14 Уретрален секрет 7.00 лв.
02.14 Цервикален секрет 7.00 лв.
02.15 Очен секрет 7.00 лв.
02.15 Ушен секрет 7.00 лв.
02.15 Раневи секрет 7.00 лв.
02.14 Простатен секрет 7.00 лв.
02.14 Еякулат 7.00 лв.
02.15 Кърма 7.00 лв.
02.15 Пунктат 7.00 лв.
02.15 Ликвор 7.00 лв.
02.20 Хламидия 15.00 лв.
02.12 Фецес за дизинтерия 4.00 лв.
02.12 Фецес за салмонела 4.00 лв.
02.12 Фецес за Е коли 4.00 лв.
02.12 Фецес за пат. стафилококи 4.00 лв.
02.14 Фецес за кандида 4.00 лв.
02.19 Антибиограма – стандартна с 6 антибиотика 7.00 лв.
02.19 Антибиограма – стандартна с 12 антибиотика 12.00 лв.
02.14 Директна микроскопия 6.00 лв.
02.07 RPR (Васерман) 7.00 лв.
02.09 ASLO 7.00 лв.
02.10 RF (Ревматоиден фактор) 7.00 лв.

 

Образна диагностика

 

КодУслугаЦена
06.03 Рентгенография на лицеви кости 1 проекция 25.00 лв.
06.03 Рентгенография на лицеви кости 2 проекции 30.00 лв.
06.04 Рентгенография на околоносни синуси 25.00 лв.
06.05 Специални центражи на черепа 25.00 лв.
06.06 Рентгенография на стернум 1 проекция 25.00 лв.
06.06 Рентгенография на стернум 2 проекции 30.00 лв.
06.07 Рентгенография на ребра 25.00 лв.
06.08 Рентгеноскопия на бял дроб 25.00 лв.
06.09 Рентгенография на крайници 1 проекция 25.00 лв.
06.09 Рентгенография на крайници 2 проекции 30.00 лв.
06.10 Рентгенография на длан и пръсти 1 проекция 25.00 лв.
06.10 Рентгенография на длан и пръсти 2 проекции 30.00 лв.
06.11 Рентгенография на стерноклавикуларна става 25.00 лв.
06.12 Рентгенография на сакроилиачна става – двустранно 30.00 лв.
06.13 Рентгенография на тазобедрена става 1 проекция 25.00 лв.
06.13 Рентгенография на тазобедрена става 2 проекции 30.00 лв.
06.14 Рентгенография на бедрена кост 2 проекции 30.00 лв.
06.14 Рентгенография на бедрена кост 1 проекция 25.00 лв.
06.15 Рентгенография на колянна става – 2 35.00 лв.
06.15 Рентгенография на колянна става 1 проекция 25.00 лв.
06.15 Рентгенография на колянна става 2 проекции 30.00 лв.
06.16 Рентгенография на подбедрица 1 проекция 25.00 лв.
06.16 Рентгенография на подбедрица 2 проекции 30.00 лв.
06.17 Рентгенография на глезенна става 1 проекция 25.00 лв.
06.17 Рентгенография на глезенна става 2 проекции 30.00 лв.
06.18 Рентгенография на стъпало и пръсти 1 проекция 25.00 лв.
06.18 Рентгенография на стъпало и пръсти 2 проекции 30.00 лв.
06.19 Рентгенография на клавикула 25.00 лв.
06.20 Рентгенография на акромиоклавикуларна става 25.00 лв.
06.21 Рентгенография на скапула – 1 проекция 25.00 лв.
06.21 Рентгенография на скапула – 2 проекции 30.00 лв.
06.22 Рентгенография на раменна става 25.00 лв.
06.23 Рентгенография на хумерус 1 проекция 25.00 лв.
06.23 Рентгенография на хумерус 2 проекции 30.00 лв.
06.24 Рентгенография на лакътна става 1 проекция 25.00 лв.
06.24 Рентгенография на лакътна става 2 проекции 30.00 лв.
06.25 Рентгенография на антебрахиум 1 проекция 25.00 лв.
06.25 Рентгенография на антебрахиум 2 проекции 30.00 лв.
06.26 Рентгенография на гривнена става 1 проекция 25.00 лв.
06.26 Рентгенография на гривнена става 2 проекции 30.00 лв.
06.28 Рентгенография на череп 1 пр-я 30.00 лв.
06.28 Рентгенография на череп 2 пр-ии 35.00 лв.
06.29 Рентгенография на гръбначни прешлени 2 проекции 35.00 лв.
06.29 Рентгенография на гръбначни прешлени 1 проекция 30.00 лв.
06.3 Рентгенография на гръден кош и бял дроб 2 пр-ии 35.00 лв.
06.3 Рентгенография на гръден кош и бял дроб 1 пр-я 30.00 лв.
06.31 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 2 пр-ии 35.00 лв.
06.31 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 1 пр-ия 30.00 лв.
06.32 Обзорна рентгенография на корем 30.00 лв.
06.33 Рентгенография на таз 35.00 лв.
06.34 Ехография на ендокринна система 25.00 лв.
06.34 Ехография на 1 млечна жлеза 20.00 лв.
06.34 Ехография на млечни жлези 40.00 лв.
06.34 Ехография на лицево-челюстна област 25.00 лв.
06.34 Ехография на един коремен орган 25.00 лв.
06.34 Ехография на жлъчно-чернодробна област 40.00 лв.
06.34 Ехография на полова система 30.00 лв.
06.34 Ехография на ПОС 30.00 лв.
06.34 Ехографска диагностика на коремни органи и ретроперит< 70.00 лв.
10.03 Мамография на двете млечни жлези 50.00 лв.
10.03 Мамография на една гърда 35.00 лв.

 

Платени медицински услуги – специалисти

 

КодУслугаЦена
01 Първичен преглед 30.00 лв.
02 Вторичен преглед 15.00 лв.
01 Преглед в домашни условия 30.00 лв.
02 Първичен преглед при ортопед , хирург, кардиолог 30.00 лв.
03 Вторичен преглед при ортопед ,хурург, кардиолог 15.00 лв.
01 Първичен преглед при съдов хирург 40.00 лв.
02 Вторичен преглед при съдов хирург 20.00 лв.
85.11 Вземане на биопсичен материал (от гърда, кожа, подкожна тъкан, уретра, пикочен мехур, пенис, лимфен възел, простата) 10.00 лв.
00.0 RR – измерване на артериално налягане 3.00 лв.
06.34 Ехография АГ 20.00 лв.
06.43 Ехография на щитовидна жлеза 20.00 лв.
10.91 Субконюнктивна парабулбарна и ретробулбарна инжекция 10.00 лв.
18.02 Инцизия в областта на външен слухов проход 10.00 лв.
18.04 Шев при разкъсвания на външно ухо 10.00 лв.
18.11 Отоскопия 5.00 лв.
18.12 Вземане на биопсичен материал от външно ухо 7.00 лв.
19.6 Тоалет след радикална трепанация на ухо 5.00 лв.
20.09 Парацентеза на тъпанчевата мембрана 20.00 лв.
21.01 Предна тампонада при епистаксис 5.00 лв.
21.02 Задна назална тампонада 10.00 лв.
21.21 Риноскопия 5.00 лв.
21.22 Вземане на биопсичен материал от нос 7.00 лв.
21.71 Закрито наместване на носна фрактура 10.00 лв.
21.72 Проби за проходимост на Евстахиева тръба 5.00 лв.
21.91 Премахване на адхезии в носа 7.00 лв.
31.12 Индиректна ларингоскопия 5.00 лв.
34.01 Инцизия при процеси на гръдната стена 10.00 лв.
34.23 Вземане на биопсичен материал: гърда 10.00 лв.
40.11 Вземане на биопсичен материал: лимфен възел 10.00 лв.
45.13 Езофагогастродуоденоскопия +/- биопсия от няколко места и полипектомия 30.00 лв.
45.24 Фибросигмоидоскопия +/- биопсия от няколко места и ендоскопска полипектомия 49.00 лв.
48.23 Ректороманоскопия 25.00 лв.
48.25 Проктоскопска биопсия на ректума 25.00 лв.
49.21 Аноскопия 15.00 лв.
49.41 Репозиция на хемороиди 10.00 лв.
49.95 Спиране на анално кръвотечение 20.00 лв.
54.62 Отложен шев при гранулираща коремна рана 15.00 лв.
55.93 Смяна на нефростома 20.00 лв.
57.31 Поставяне на цистофикс 30.00 лв.
57.32 Уретроцистоскопия (диагностична) 20.00 лв.
57.33 Вземане на биопсичен материал: пикочен мехур 10.00 лв.
57.62 Въвеждане на уретрален катетър 10.00 лв.
58.1 Меатотомия 20.00 лв.
58.21 Уретроскопия 20.00 лв.
58.23 Вземане на биопсичен материал (уретра, пикучен мехур, пенис, простата) 10.00 лв.
58.3 Отстраняване на хирургичен шевен материал 5.00 лв.
58.5 Уретротомия при стриктура 30.00 лв.
58.6 Дилатация на уретра 15.00 лв.
60.0 Инцизия на простатата 20.00 лв.
60.11 Вземане на биопсичен материал: простата 10.00 лв.
61.0 Инцизия и дренаж на скротума и туника вагиналис 10.00 лв.
61.0 Инцизия и дренаж на бартолинов абсцес 25.00 лв.
63.91 Аспирация на сперматоцеле 10.00 лв.
63.93 Инцизия на фуникулус сперматикус 15.00 лв.
64.11 Вземане на биопсичен материал: пенис 10.00 лв.
64.4 Шев при повърхностни разкъсвания в областта на гиниталиите 10.00 лв.
64.81 Локална анестезия – проводна, инфилтрационна 15.00 лв.
64.91 Дилатация на препуциума 5.00 лв.
64.92 Инцизия на меки тъкани 20.00 лв.
66.11 Изследване на цервикален скор 5.00 лв.
67.32 Тъканно деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка, с изключение на химична каутеризация 10.00 лв.
67.39 Полипектомия 18.00 лв.
69.59 Абразио на цервикалния канал 30.00 лв.
70.13 Отстраняване на чуждо тяло от/или адхезиолиза на влагалището 2.00 лв.
70.24 Колпоскопия с прицелна биопсия под колпоскопски контрол 10.00 лв.
81.91 ДП-Диагностична и терапевтична пункция на стави 30.00 лв.
83.13 Вагинотомия 20.00 лв.
83.21 Вземане на биопсичен материал от скротум и туника вагиналис 10.00 лв.
85.96 Инцизия на гръдна жлеза 10.00 лв.
86 Инцизия на кожа и подкожна тъкан 10.00 лв.
86 Инцизия на кожа и подкожна тъкан 10.00 лв.
86.0 Ексцизионна обработка при рани, инфекции, изгаряния и шев на меки тъкани до ниво фасция на глава и гръб 10.00 лв.
86.0 Пункция при повърхностни кисти и абцеси (диагностична) 8.00 лв.
86.04 Инцизия на меки тъкани в областта на гениталиите и бъбреците 10.00 лв.
86.04 Инцизия на повърхностно разположен флегмон на глава и гръб 10.00 лв.
86.09 Инцизия на подкожен панарициум или паронихия 10.00 лв.
86.09 Кюретиране на кожни лезии ( molluscum contagiosum ) – химиотерапия 10.00 лв.
86.11 Вземане на биопсичен материал: кожа и подкожна тъкан 10.00 лв.
86.12 Диагностична и лечебна пункция на повърхностни кисти, абсцеси и др. 20.00 лв.
86.12 Сондиране на фистули 3.00 лв.
86.21 Eксцизия на доброкачествени тумори от меки тъкани 10.00 лв.
86.22 Ексцизионна обработка при рана, инфекция или изгаряне 10.00 лв.
86.23 Отстраняване на нокът, нокътно легло и нокътна гънка 15.00 лв.
86.24 Химиохирургия на кожа 10.00 лв.
86.28 Неоперативна обработка на рани, улкуси и други меки тъкани 5.00 лв.
86.3 Електрокоагулация на кожни придатъци 15.00 лв.
86.3 Ексцизионна обработка при кожни рани, инфекции и изгаряния 10.00 лв.
86.3 Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори 20.00 лв.
86.3 Хирургическа обработка на рани, инфекции, изгаряния 10.00 лв.
86.5 Шев на меки тъкани 5.00 лв.
87.05 Цветни проби за слъзни пътища 5.00 лв.
88.72 Ехокардиография 30.00 лв.
88.75 Диагностичен ултразвук на пикочно-половата система 15.00 лв.
88.76 Абдоминална двуизмерна ехография 20.00 лв.
88.76 Диагностичен ултразвук на коремни органи и ретроперитонеум 25.00 лв.
88.76 Ултразвуково изследване на вътрешни органи 10.00 лв.
88.77 Доплерова сонография на артерии и вени 22.00 лв.
88.77 Съдов доплер – Соноскейп 40.00 лв.
88.79 Диагностичен ултразвук на простата 15.00 лв.
88.98 Остеодензитометрия 8.00 лв.
89.09 Преглед и комплексна оценка на болен с диабетно стъпало 5.00 лв.
89.34 Дигитално изследване на ректум 8.00 лв.
89.34 Ректално туширане 10.00 лв.
89.41 Сърдечно-съдов тест с натоварване (бягаща пътечка или велосипеден ергометър) 40.00 лв.
89.50 ЕКГ Холтер мониториране 25.00 лв.
89.52 Електрокардиограма с 12 и повече отвеждания 5.00 лв.
89.52 ЕКГ – правене и разчитане 5.00 лв.
89.61 Непрекъснат 24 часов запис на АН (Холтер мониториране) 30.00 лв.
91.31 Бактериологична натривка на проба от уретра и простата 3.00 лв.
91.37 Микроскопско изследване на проба от уретра и простата 3.00 лв.
91.41 Бактериологична натривка на проба от женския генитален тракт 3.00 лв.
91.6 Бактериологична натривка на проба от рана 5.00 лв.
91.61 Бактериологична натривка на проба от кожа и друга покривна тъкан изследване 3.00 лв.
93.5 Хирургична обработка на рана 10.00 лв.
93.53 Гипсова превръзка (циркулярна) 10.00 лв.
93.54 Имобилизация с използване на шина (лонгета) 10.00 лв.
93.54 Имобилизация с използване на шина (лонгета) 5.00 лв.
93.55 Шийна имобилизация (яка) 10.00 лв.
93.55 Шийна имобилизация (яка) 10.00 лв.
93.56 Компресивна превръзка 10.00 лв.
93.57 Превръзка на рана 5.00 лв.
93.59 Оклузивна превръзка на кожна рана 5.00 лв.
95.0 Изследване на зенични реакции 3.00 лв.
95.0 Изследване на зрителна острота 5.00 лв.
95.03 Гониоскопия 10.00 лв.
95.03 Изследване на преден очен сегмент – биомикроскопия 8.00 лв.
95.03 Изследване с триогледални стъкла 10.00 лв.
95.03 Офталмометрия по Жавал или авторефрактометрия 8.00 лв.
95.03 Скиаскопия 10.00 лв.
95.03 Фундобиомикроскопия 20.00 лв.
95.03 Авторефрактометрия 12.00 лв.
95.05 Изследване на зрително поле – периметрия или кампиметрия 5.00 лв.
95.05 Компютърна периметрия 25.00 лв.
95.06 Изследване на цветно зрение с цветни таблици 5.00 лв.
95.07 Изследване на адаптацията 3.00 лв.
95.09 Изследване на акомодацията 3.00 лв.
95.1 Изследване на заден очен сегмент 8.00 лв.
95.1 Офталмоскопия (директна или индиректна) 12.00 лв.
95.26 Екзофталмометрия 5.00 лв.
95.26 Тонометрия 4.00 лв.
95.31 Изследване на рефракция с предписване на очила 10.00 лв.
95.32 Сваляне и промиване на контактни лещи 5.00 лв.
95.41 Конвенционална аудиометрия – прагова 20.00 лв.
95.41 Конвенционална аудиометрия – прагова с направление 10.00 лв.
95.42 Клиничен тест за слух (шепотна и разговорна реч, камертонални проби) 5.00 лв.
96.0 Промивка на конюнктивален сак 5.00 лв.
96.15 Поставяне на влагалищна галенична форма 3.00 лв.
96.19 Ректална тампонада 10.00 лв.
96.23 Дилатация на ануса 10.00 лв.
96.26 Мануална репозиция при ректален пролапс 10.00 лв.
96.33 Стомашна промивка 10.00 лв.
96.38 Извършване на клизми 2.00 лв.
96.38 Мануално отстраняване на задържани фекални маси 15.00 лв.
96.38 Поставяне на газова тръба 15.00 лв.
96.47 Промивка на цистостома 2.00 лв.
96.49 Инстилация на медикаменти в пикочен мехур 10.00 лв.
96.5 Промивка на катетер или дрен 2.00 лв.
96.52 Промивка на ухо за церумен 10.00 лв.
96.58 Промивка на раневи дренаж 3.00 лв.
96.59 Промивка на рана 5.00 лв.
97 Отстраняване на хирургични шевове главата и шията 5.00 лв.
97.11 Заместване или смяна на гипсова имобилизация на горен крайник 15.00 лв.
97.12 Заместване на гипсова имобилизация на долен крайник 15.00 лв.
97.13 Отстраняване на външен имобилизиращ уред (шина, гипс и други) 5.00 лв.
97.16 Смяна на ранева тампонада или дренаж 3.00 лв.
97.32 Отстраняване на назална тампонада 10.00 лв.
97.62 Въвеждане на уретрален катетър 20.00 лв.
97.62 Въвеждане на фолиев уретрален катетър 20.00 лв.
97.62 Смяна на уретрален катетър 10.00 лв.
97.63 Смяна на цистостомна тръба 10.00 лв.
97.84 Отстраняване на хирургични шевове 10.00 лв.
98.05 Отстраняване на чуждо тяло от ректум-без ексцизия 15.00 лв.
98.11 Отстраняване на вътрелуменно чуждо тяло от ухо 10.00 лв.
98.12 Отстраняване на чуждо тяло от носа 5.00 лв.
98.2 Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани – без ексцизия 10.00 лв.
98.21 Отстраняване на чуждо тяло от роговица и конюнктива 10.00 лв.
98.24 Отстраняване на чуждо тяло от областта на мъжки гинеталии без инцизия 10.00 лв.
98.26 Отстраняване на чуждо тяло от ръка без инцизия 10.00 лв.
98.27 Отстраняване на чуждо тяло без инцизия от горен крайник (без ръка) 10.00 лв.
98.28 Отстраняване на чуждо тяло от стъпало без инцизия 10.00 лв.
98.29 Отстраняване на чуждо тяло без инцизия от долен крайник без стъпало 10.00 лв.
99 Определяне на стойност на кръвната захар с глюкомер 5.00 лв.
99.1 Инжекции – венозна 5.00 лв.
99.1 Инжекции – подкожна 2.00 лв.
99.1 Инжекции – мускулна 5.00 лв.
99.38 Прилагане на тетаничен анатоксин 5.00 лв.
99.59 Интрадермални скарификационни и епикутантни тестове 5.00 лв.
  Цитонамазка 8.00 лв.

 

Физиотерапия и рехабилитационна медицина

 

 

КодУслугаЦена
93.12 Аналитична ЛФК 10.00 лв.
93.18 Дихателна гимнастика 10.00 лв.
93.18 Мануална мобилизация и манипулация на ставния апарат 12.00 лв.
93.12 Механотерапия ” Kinetec” 10.00 лв.
93.12 Механотерапия ” Fisiotec” 10.00 лв.
93.12 Трениране и използване на протезно и изправящо устройство 6.00 лв.
99.82 Фототерапия / инфраруж / 4.00 лв.
99.82 Друга топлинна терапия – топлолечение 3.00 лв. на поле
99.82 Терапия при лимфостази – “Lymfapress” – крайник 12.00 лв.
99.82 Терапия при лимфостази – “Lymfapress” – панталон 28.00 лв.
93.39 Лечение с НЧТ – електрофореза 5,50 лв.
93.39 Лечение с СЧТ 5,50 лв.
93.34 Лечение с ВЧТ – УВЧ 6.00 лв.
93.39 Магнитотерапия 5.00 лв.
93.39 “MAG – 30C – кушетка 8.00 лв.
93.39 “HOT MAGNER “ 8.00 лв.
93.39 “Magnet – 89 m “ 4.00 лв. на 1 поле
93.39 “Magnet – 89 m “ 7.00 лв. на 2 полета
93.94 Инхалационна терапия 3.00 лв.
93.17 Дарсонвал 5.00 лв.

 

КИНЕЗИДИАГНОСТИКА

КодУслугаЦена
93.85 Общоукрепваща гимнастика 8.00 лв.
99.81 Криотерапия 2.00 лв.

 

МАСАЖ

КодУслугаЦена
93.17 На цяло тяло 25.00 лв.
93.17 Частичен / крайници, гръб / 15.00 лв.
93.17 Масажна яка 13.00 лв.
93.17 Механомасаж – вакуумен 7.00 лв.

 

ЕЛЕКТРОЛЕЧЕНИЯ

КодУслугаЦена
00.09 Ултразвукова терапия 2.50 лв. на поле
99.88 Лазертерапия 8.00 лв.

 

КИНЕЗИТЕРАПИЯ

КодУслугаЦена
93.12 Специализирани методики – Бобат, Войта и др. 12.00 лв.
54.00 Суспенсионна терапия 8.00 лв.
55.00 Пулитерапия 8.00 лв.

 

ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЯ

КодУслугаЦена
93.38 При статични парализи и хипотрофии 4.50 лв. на поле
93.38 При денервация – според времетраенето 4.00 лв. на 5 мин.

ЦЕНИ ЦЕНТЪР ЗА ФИЗИОТЕРАПИЯ

УСЛУГА ЦЕНА
ФИТНЕС:
1 посещение до 17:00ч.
Изготвяне на индивидуална програма

3,00 лв.
10,00 лв.
КАРТИ:
8 посещения за 30 дни
12 посещения за 30 дни
20 посещения за 60 дни


17,00 лв.
24,00 лв.

38,00 лв.

   
СОЛАРИУМ:
1 минута

0,70 лв.
   

 


 последна промяна: 10.06.2019 г.