ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

Клинична лаборатория
01.01Кръвна картина – 8 показателя5.00
01.03Скорост на утаяване на еритроцити2.00
01.04Време на кървене2.00
01.04Време на съсирване2.00
01.05Протромбиново време4.00
01.06Активирано парциално тромбопластиново време4.00
01.07Фибриноген4.00
01.08pH1.00
01.08Специфично тегло1.00
01.08Белтък1.00
01.08Глюкоза1.00
01.08Кетонови тела (ацетон в урината)1.00
01.08Уробилиноген1.00
01.08Билирубин1.00
01.08Количество белтък3.00
01.08Количество глюкоза3.00
01.08Кръв1.00
51.00Нитрити в урината1.00
01.08.10Качествено изследване на урина – 10 показатела5.00
01.09Седимент – ориентировъчно изследване3.00
01.10Окултни кръвоизливи6.00
01.11Глюкоза3.00
01.12Кръвно-захарен профил8.00
01.13Креатинин3.00
01.14Урея3.00
01.15Билирубин – общ3.00
01.16Билирубин – директен3.00
01.17Общ белтък3.00
01.18Албумин3.00
01.19Холестерол3.00
01.20HDL-холестерол3.00
01.21Триглицериди3.00
01.22Гликиран хемоглобин – A1C12.00
01.23Пикочна киселина4.00
01.24АСАТ3.00
01.25АЛАТ3.00
01.26Креатинкиназа /КК/3.00
01.27ГГТ3.00
01.28Алкална фосфатаза /АФ/3.00
01.29U Алфа-амилаза5.00
01.29Алфа-амилаза5.00
01.30Липаза7.00
01.31Натрий2.00
01.32Калий2.00
01.34Общ калций3.00
01.34Общ калций У3.00
01.35Фосфор3.00
01.35Фосфор У3.00
01.36Желязо4.00
01.37ЖСК4.00
01.40Диференциално броене на левкоцити в кръв – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване5.00
01.41Морфология на еритроцити в кръв – визуално микроскопско изсл.5.00
01.42LDH3.00
01.44Кръвна група10.00
01.45Магнезий5.00
01.46C – Реактивен протеин8.00
01.50LDL-холестерол5.00
02.07Васерман6.00
01.99Кисела фосфатаза4.00
02.09AST6.00
02.10RF6.00
10.08fT415.00
10.09TSH15.00
10.10PSA15.00
10.11CA-15-315.00
10.12CA-19-915.00
10.13CA 12515.00
10.13CEA15.00
10.14Алфа-фетопротеин15.00
10.15FT315.00
10.15DHEA-S16.00
10.15Бета-хорионгонадотропин15.00
10.15C3 комплемент15.00
10.15С4 комплемент15.00
10.15Имунореактивен инсулин16.00
10.15Tg (тиреоглобулин)25.00
10.15MAT (Anti-TPO)17.00
10.15TAT (Anti-Tg)17.00
10.16Карбамазепин15.00
10.17Валпроева киселина15.00
10.20Микроалбуминурия10.00
10.21Progesteron15.00
10.22LH15.00
10.23FSH15.00
10.24Prolactin15.00
10.25Estradiol15.00
10.26Testosteron15.00
10.61CEA15.00
10.99TSH – Рецепторни антитела30.00
10.9917-ОН-Прогестерон16.00
10.99С-Пептид20.00
01.72Йонизиран калций5.00
51.95Австралийски антеген15.00
51.99Феритин16.00
52.00Витамин В1216.00
52.01Имуноглобулин А15.00
52.02Имуноглобулин М15.00
52.03Имуноглобулин G15.00
52.04Имуноглобулин E26.00
54.01Фолат в серума15.00
54.02Витамин Д3 /25- ОН / 35.00
54.03Хомоцистеин30.00
54.04Антигенен комбиниран бърз тест COVID-19 и грип А + Б40.00
54.05Количествен тест COVID-19 IgG / CLIA /25.00
54.06Антигенен бърз тест COVID-19 15.00
54.07Антигенен бърз тест COVID-19 с ПРЕВОД НА АНГЛИЙСКИ20.00

Паразитологична лаборатория

ИМУНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
4.03За токсоплазмоза – ЕЛИЗА – IgG13.00
4.04За ехинококоза – ЕЛИЗА – Ridascreen15.00
4.04За трихинелоза – ЕЛИЗА15.00

КУЛТУРЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
4.01За бластоцистоза ( среда на Павлова )7.00

               МОРФОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
4.01За ламбиоза ( препарат от фекалии с луголов разтвор )7.00
4.01За амебиоза ( препарат с Луголов разтвор )7.00
4.01За чревни протозоози ( обогатителен формалин-етеров метод )7.00
4.01За чревни хелминтози ( обогатителен седиментационен метод )7.00
4.01За чревни хелминтози ( обогатителен флотационен метод )7.00
4.01За ентеробиоза ( метод на Греъм ) / Скоч лента/7.00
4.01За ентеробиоза ( перианално остъргване )7.00
4.01Изследване за чревни паразити – пакет6.00
4.01Изследване за чревни паразити – възрастни – здравни книжки7.00
4.03Токсоплазмоза IgG и IgМ – антитела25,00
4.04Изследване на фертилитет на ехинококова киста9,00

Микробиологична лаборатория
2.13Урина12.00
2.14Вагинален секрет12.00
2.16Гърлен секрет12.00
2.16Носен секрет12.00
2.17Храчка12.00
2.14Уретрален секрет12.00
2.14Цервикален секрет12.00
2.15Очен секрет12.00
2.15Ушен секрет12.00
2.15Раневи секрет12.00
2.14Простатен секрет12.00
2.14Еякулат12.00
2.15Кърма12.00
2.15Пунктат12.00
2.15Ликвор12.00
2.20Хламидия15.00
2.12Фецес за дизинтерия8.00
2.12Фецес за салмонела8.00
2.12Фецес за Е коли8.00
2.12Фецес за пат. стафилококи 8.00
2.14Фецес за кандида8.00
2.19Антибиограма – стандартна с 6 антибиотика8.00
2.19Антибиограма – стандартна с 12 антибиотика14.00
2.14Директна микроскопия8.50
2.07RPR (Васерман)7.00
2.09ASLO7.00
2.10RF (Ревматоиден фактор)7.00

ОБРАЗНА Д0ИАГНОСТИКА
1Рентгенография на лицеви кости 1 проекция30.00
2Рентгенография на лицеви кости 2 проекции30.00
3Рентгенография на околоносни синуси30.00
4Специални центражи на черепа 1 проекция30.00
5Специални центражи на черепа 2 проекции40.00
6Рентгенография на стернум 1 проекция30.00
7Рентгенография на стернум 2 проекции30.00
8Рентгенография на ребра30.00
9Рентгеноскопия на бял дроб30.00
10Рентгенография на крайници 1 проекция30.00
11Рентгенография на крайници 2 проекции30.00
12Рентгенография на длан и пръсти 1 проекция30.00
13Рентгенография на длан и пръсти 2 проекции30.00
14Рентгенография на стерноклавикуларна става30.00
15Рентгенография на сакроилиачна става – двустранно30.00
16Рентгенография на тазобедрена става 1 проекция30.00
17Рентгенография на тазобедрена става 2 проекции30.00
18Рентгенография на бедрена кост 2 проекции30.00
19Рентгенография на бедрена кост 1 проекция30.00
20Рентгенография на колянна става 1 проекция30.00
21Рентгенография на колянна става 2 проекции30.00
22Рентгенография на подбедрица 1 проекция30.00
23Рентгенография на подбедрица 2 проекции30.00
24Рентгенография на глезенна става 1 проекция30.00
25Рентгенография на глезенна става 2 проекции30.00
26Рентгенография на стъпало и пръсти 1 проекция30.00
27Рентгенография на стъпало и пръсти 2 проекции30.00
28Рентгенография на клавикула30.00
29Рентгенография на акромиоклавикуларна става30.00
30Рентгенография на скапула – 1 проекция30.00
31Рентгенография на скапула – 2 проекции30.00
32Рентгенография на раменна става30.00
33Рентгенография на хумерус 1 проекция30.00
34Рентгенография на хумерус 2 проекции30.00
35Рентгенография на лакътна става 1 проекция30.00
36Рентгенография на лакътна става 2 проекции30.00
37Рентгенография на антебрахиум 1 проекция30.00
38Рентгенография на антебрахиум 2 проекции30.00
39Рентгенография на гривнена става 1 проекция30.00
40Рентгенография на гривнена става 2 проекции30.00
41Рентгенография на череп 1 пр-я30.00
42Рентгенография на череп 2 пр-ии35.00
43Рентгенография на гръбначни прешлени 2 проекции35.00
44Рентгенография на гръбначни прешлени 1 проекция30.00
45Рентгенография на гръден кош и бял дроб 2 проекции35.00
46Рентгенография на гръден кош и бял дроб 1 проекция30.00
47Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 2 пр-ии35.00
48Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 1 пр-ия30.00
49Обзорна рентгенография на корем30.00
50Рентгенография на таз35.00
51Рентгенография на бъбреци30.00
52Ехография на ендокринна система30.00
53Ехография на 1 млечна жлеза25.00
54Ехография на млечни жлези45.00
55Ехография на лицево-челюстна област30.00
56Ехография на един коремен орган25.00
57Ехография на жлъчно-чернодробна област40.00
58Ехография на полова система30.00
59Ехография на ПОС30.00
60Ехографска диагностика на коремни органи и ретроперитонеум70.00
61Мамография на двете млечни жлези50.00
62Мамография на една гърда35.00
63Преописание на рентг.снимка-за ТЕЛК, санаториум и др.10.00
64Дубликат на диск 10.00
65КТ на глава120.00
66КТ на шия120.00
67КТ на синуси120.00
68КТ на бял дроб120.00
69КТ на медиастинум120.00
70КТ на тазови органи120.00
71КТ на стави120.00
72КТ на тазобедрени стави120.00
73КТ на крайници120.00
74КТ на коремни органи120.00
75КТ на коремни и тазови органи160.00
76КТ на гръбначни прешлени120.00

ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
1Първичен преглед40.00
2Вторичен преглед25.00
3Преглед в домашни условия45.00
4ЛКК45.00
5Медицинско свидетелство са шофьор кат.”В”15.00
6Медицинско свидетелство са шофьор кат.”С”49.00
7Медицинско свидетелство – специалист 7.00
8Медицинско свидетелство за ученици или студенти /на специалист/7.00
9Медицинско свидетелство за работа в страната35.00
10Медицинско свидетелство за работа в чужбина 40.00
11Медицинско свидетелство за гражданство 45.00
12Медицинско свидетелство за брак 10.00
13Мускулна инжекция5.00
14Венозна инжекция5.00
15Подкожна инжекция5.00
16Проба Манту11.00
17Поставяне на ТАП5.00
18Интрадермални скарификационни и епикутанни тестове5.00
19Цитонамазка10.00
20Остеодензитометрия14.00

ЦЕНИ ЦЕНТЪР ЗА ФИЗИОТЕРАПИЯ

УСЛУГА ЦЕНА
ФИТНЕС:
1 посещение до 17:00ч.
Изготвяне на индивидуална програма

3,00 лв.
10,00 лв.
КАРТИ:
8 посещения за 30 дни
12 посещения за 30 дни
20 посещения за 60 дни


17,00 лв.
24,00 лв.

38,00 лв.

   
СОЛАРИУМ:
1 минута

0,70 лв.
   
 

ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

 
1 Аналитична ЛФК 10.00
2 ЛФК с уреди 10.00
4 Дихателна гимнастика 10.00
8 Механотерапия ” Kinetec” 10.00
9 Механотерапия ” Fisiotec” 10.00
10 Трениране и използване на протезно и изправящо устройство 8.00
11 Фототерапия / Солукс / 3.00
12 Терапия при лимфостази – “Lymfapress” – крайник 12.00
13 Терапия при лимфостази – “Lymfapress” – панталон 20.00
14 Лечение с НЧТ – електрофореза 5.50
15 Лечение с СЧТ 5.50
16 Лечение с ВЧТ – УВЧ 6.00
17 Магнитотерапия 5.00
22 Лечение с ултравиолетови светлина  – светлолечение 4.00
23 “MAG – 30C – кушетка 8.00
24 “HOT MAGNER “ 8.00
25 “Magnet – 89 m “ 4.00 на 1 поле
26 “Magnet – 89 m “ 7 .00 на 2 полета
28 Дарсонвал 6.00
30 Криотерапия 2.00
31 Масаж на цяло тяло 25.00
32 Масаж – частичен / крайници, гръб / 15.00
33 Масажна яка 15.00
34 Механомасаж – вакуумен 7.00
35 Ултразвукова терапия 5.00
36 Лазертерапия 10.00
37 Специализирани методики – Бобат, Войта и др. 12.00
38 Суспенсионна терапия 8.00
39 Пулитерапия 8.00


 последна промяна: 18.10.2021 г.