Етаж II    Каб. 39    Тел. 605 – 807

Специализирани медицински дейности

 • Поставяне на газова тръба
 • Извършване на клизми
 • Дуоденално сондиране
 • Отстраняване на чуждо тяло от ректум-без ексцизия
 • Репозиция на хемороиди
 • Промивка на гастростома и ентеростома
 • Диагностичен ултразвук на коремни органи и ретроперитонеум
 • Ректороманоскопия
 • Проктоскопска биопсия на ректума
 • Аноскопия
 • Дигитално изследване на ректум
 • Ректална тампонада

Високоспециализирани медицински дейности

 • Езофагогастродуоденоскопия +/- биопсия от няколко места и полипектомия
 • Фибросигмоидоскопия +/- биопсия от няколко места и ендоскопска полипектомия
 • Фиброколоноскопия +/- биопсия от няколко места и ендоскопска полипектомия