Етаж I – Каб. 2, 3; Етаж II – Каб. 41;  Тел. 605 – 810, 605-824

Специализирани медицински дейности

  • Електрокардиограма с многоканален ЕКГ –апарат с разчитане
  • Оценка на хемодинамичните показатели
  • Профилактични прегледи на лица с повишен риск от заболявания на сърдечно-съдовата система
  • Оценка на резултатите от проведената диспансеризация на диспансеризираните от тях лица със сърдечно – съдови заболявания
  • Непрекъснат 24-часов електрокардиографски запис /ЕКГ Холтер мониториране/
  • Електрокардиография
  • Сърдечно-съдов тест с натоварване