Етаж I    Каб.34   

Специализирани медицински дейности

  • Обучение на болни с хронична бъбречна недостатъчност
  • Ултразвукова диагностика на органите на отделителната система
  • Анализ и интерпретация на резултати от изследвания