Място, срок и начин на подаване на документи: до 16:30 ч. на 15.06.2022 в деловодството на ДКЦ II Пловдив ЕООД, гр.Пловдив, бул. “6-ти септември” 110;

Отваряне на офертите ще се извърши от Комисия в 09:00 ч. на 16.06.2022.