Обява за избор на одитор

Място, срок и начин на подаване на документи: до 16:30 ч. на 01.08.2022 в деловодството на ДКЦ II Пловдив ЕООД, гр.Пловдив, бул. “6-ти септември” 110;

Отварянето на документи: от 09:00 ч. на 02.08.2022 .