Kомбиниран тест COVID-19 антиген, грип А и B

   За първи път очакваната грипна епидемия ще бъде съчетана с коронавирусна пандемия, както и присъствието  на множество други патогенни вируси, типични за това вр...
oct

Оптична кохерентна томография (ОСТ)

    ОСТ (оптична кохерентна томография) е неинвазивен, безконтактен метод за получаване на изображения на ретината в реално време с изключително висока разделител...

В УНГ – кабинет се извършва отоневрологично изследване /вестибуларен апарат/ с най-модерна, високотехнологична апаратура и диагностична методика

В   УНГ – кабинет се извършва отоневрологично изследване /вестибуларен апарат/ с най-модерна, високотехнологична апаратура и диагностична методика, което включ...