Профилактика на фирми

  • организиране на профилактични медицински прегледи на работниците и служителите
  • изготвяне на медицински здравни досиета

 

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

Периодичните профилактични прегледи съгласно Наредба №3 на МЗ включват:

1. Задължителни прегледи при:
- Терапевт/вътрешен

2. Задължителни изследвания:
- пълна кръвна картина
- урина
- Артериално налягане
- Електрокардиограма

3. Допълнителни прегледи при специалист:
- Невролог и/или Офталмолог

4. При работа с вредности и повишен риск се извършват и допълнителните задължителни медицински прегледи и изследвания, съгласно Наредба №3 /1987г. на МЗ

UA-18989915-1